Mogućnosti ulaganja u šumska područja i poboljšanje isplativosti šuma

Cilj predavanja je da kroz predstavljanje mjera iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. prihvatljivim korisnicima: šumoposjednicima, udrugama šumoposjednika, interesnim skupinama, udrugama za zaštitu prirode, planinarskim i lovačkim društvima, turističkim zajednicama, agencijama za avanturistički turizam, seoskim domaćinstvima koja se bave oblicima seoskog turizma ili proizvodnjom ekološke hrane sakupljene u prirodi i prerađivačima ljekovitog i aromatičnog bilja, te LAG-ovima predstavimo sve mogućnosti apliciranja na navedene mjere.

Šumska područja kriju ogromnu bioraznolikost, te su mogućnosti ulaganja u navedena područja širokog spektra. Predavanjima se želi razviti svijest o pametnom gospodarenju šumskim područjima, informirati okupljene o mogućnostima financiranja iz europskih i nacionalnih fondova.

Nakon predavanja u Tkonu i Poličniku zadnje predavanje„Mogućnosti korištenja EU i državnih fondova za ulaganja u šumsku infrastrukturu“ održat će se 12. 12. 2016. s početkom u 10 sati u Obrovcu na adresi Ulica Ivane Brlić Mažuranić 6.

Pozivamo sve šumoposjednike, udruge civilnog društva, vatrogasna društva, vatrogasnu zajednicu Zadarske županije i turističke zajednice te ostale zainteresirane građane da se priključe predavanju.

Raspored predavanja:

Ulaganja u šumsku infrastrukturu

I. Uvod i predstavljanje

 • Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari – Marta Pintur
 • Savjetodavna služba, Sektor za programe i projekte u šumarstvu – Ksenija Franulović
 • Zadarska županija – Olja Radulić

II. Vrste financiranja

 1. Državna sredstva iz naknade za općekorisne funkcije šume (OKFŠ)
  Održavanje šumskih i protupožarnih prometnica – Savjetodavna služba (15 min)
 2. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)

Mjera 4 Ulaganje u fizičku imovinu (15 min)

 • Podmjera 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano za razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva
 • Operacija 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu
 • Potpora do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 10.000 – 1000.000 EUR-a.

Mjera 8 Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma (10 min)

 • Podmjera 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava
 • Operacija 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
 • Potpora do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 100.000 EUR-a.

VI. Rasprava i prijedlozi 9.50– 10. 30 sati

Prijave se vrše na mail: udurgazaruralnirazvojrk@gmail.com, a sve dodatne informacije na tel: 023 233 170, 091 542 48 41.

Predavač:
Ksenija Franulović, dipl. ing. šumarstva.,
stručna savjetnica za šume šumoposjednika