Podsjetnik korisnicima na obveze u okviru IAKS mjera

1. Vođenje evidencije

Vođenje evidencije je obvezno za sve korisnike M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i M11 – Ekološki uzgoj. Način vođenja evidencije propisan je Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu („Narodne novine“ br. 20/16).

Evidencija se može voditi ručno ili elektronskim putem na propisanim obrascima. Obrasci se mogu ispisati kako bi se podaci mogli unijeti ručno ili ih treba voditi elektronski u Word ili Excel programu.

U evidencijski obrazac je potrebno unijeti sve tražene podatke, vodeći računa da se podaci vode za sve ARKOD parcele koje su prijavljene u jedinstvenom zahtjevu za pojedinu operaciju ili podmjeru. Također je bitno redovito unositi podatke, kako bi iz evidencije bilo jasno da se propisane obveze poštuju sukladno Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja („Narodne novine“ br. 20/16).

Npr. ukoliko se na parceli nalazi više kultura koje zahtijevaju različitu uporabu sredstava za zaštitu bilja, ARKOD parcela se upisuje svaki put u novi red kada se upotrebljava sredstvo za zaštitu bilja, za svaku pojedinu kulturu, sa svim potrebnim podacima.

Prilikom kontrole na terenu potrebno je pokazati popunjen obrazac evidencije (u papirnom ili elektronskom obliku). Korisnik će biti sankcioniran te će se umanjiti iznos potpore u slučaju da:

  • Obrazac ne postoji ili
  • Obrazac nije popunjen ili
  • Obrazac je nepotpun.

2. Plan plodoreda

U operaciji 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture obvezna je izrada i provedba plana plodoreda koji mora biti dostupan od trenutka ulaska u sustav potpore. Plan plodoreda se mora dati na uvid, uz ostalu dokumentaciju u slučaju kontrole na terenu.

3. Plan gnojidbe

U operaciji 10.1.2. Zatravnjivane trajnih nasada obvezna je izrada i provedba plana gnojidbe koji mora biti dostupan od trenutka ulaska u sustav potpore. Plan gnojidbe se mora dati na uvid, uz ostalu dokumentaciju u slučaju kontrole na terenu

4. Godišnje podnošenje Zahtjeva za potporu

Tijekom trajanja petogodišnjeg obaveznog razdoblja u Mjeri 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i  M11 – Ekološki uzgoj korisnik je dužan svake godine na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu u skladu s propisanim rokovima za podnošenje jedinstvenog zahtjeva. Molimo da obratite pažnju na ovu obvezu te prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu svakako provjerite da li ste označili sve operacije/podmjere/mjere za koje želite ostvariti potporu.

 

Pripremi za ispis