Obavijest ratari-ozime žitarice! 28.10.2016.

Rokovi za zaštitu ozimih žitarica od korova mogu biti proljetni i jesenski.

Jesenski rok je dobar da bi se smanjila konkurencija korova u kasnijem razvoju kulture.

U jesenskoj zaštiti ozimih žitarica protiv korova mogu se koristiti neki od pripravaka kao:

Filon 80 EC (a.t.prosulfokarb)- ozima pšenica,ječam,raž,pšenoraž, pre-em do BBCH 11-21, suzbija slakoperku, jednogodišnju vlasnjaču,crnu pomoćnicu, mišjakinju,čestoslavice, šćir,,crnu pomoćnicu…

Logran 20 WG (a.t.triasulturon)-pšenica,ozima i jara,ječam ozimi i jari, zob,raž i pšenoraž, BBCH 13-30, suzbija širokolisne korove  i otporne na hormonske herbicide (galium, čestoslavica, ljubica,kamilice …)

Legato Plus (a.t.diflufenikan+izoproturon)-bolje djeluje na korove u mlađem razvojnom stadiju: slakoperka,vlasnjača, poljski repak, kamilica, potočnica,ljubica,koprive, mišjakinja,grahorice…, ozima pšenica i ozimi ječam u fazi pre-em ili post –em (do BBCH 13)

Tornado Forte (a.t.klortoluron+diflufenikan)-ozima pšenica,ozimi ječam,pšenoraž u jesen do zaze BBCH 13,suzbija jednogodišnje korove-mišji repak,slakoperka,divlja zob,vlasnjača, od širokolisnih mišjakinja,kamilica,gorušica,mrtva kopriva…

Tolurex 50 SC (a.t.klortoluron) –u ozimoj pšenici i ječmu, pre i post em u jesen- spektar korova kao i kod Tornato forte

Alister grande (a.t.jodsulturon+mezosulturon+diflufenikan)-u ozimoj pšenici i pšenoraži u fazi BBCH 12-14- suzbija uskolisne i širokolisne korove

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu proizvođača koja se dobije uz pripravak i postupiti u skladu s njom. Posebno obratiti pozornost ukoliko ima nekih ograničenja u primjeni ili u kasnijem plodoredu.

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida     (https://www.savjetodavna.hr/preporuke/18/7723/obavijest-poljoprivrednicima/  )

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis