Obavijest maslinarima! 28.10.2016.

Pregledom uzoraka listova maslina, uzetih sa više lokaliteta u županiji, metodom s lužinom utvrđen je visok stupanj „skrivene  zaraze“  uzročnikom bolesti poznate pod nazivom paunovo oko (Spilocaea oleagina).

Nakon završene berbe maslina, za sunčana i mirna vremena, preporuča se izvršiti tretiranje nasada protiv  paunova oka.

Za ovu namjenu moge se koriti pripravci čije su djelatne tvari bakreni spojevi:

NEORAM WG  ili  NORDOX 75 WG

ili pripravak na osnovi krezoksim-metilaSTROBY WG.

Pripravak  na bazi bakra NEORAM WG ujedno  sprečava i širenje bakterije (Pseudomonas syringae pv.savstanoi) uzročnika raka masline.  Ukoliko u masliniku postoji zaraza navednim uzročnikom zaštitu prilagoditi istom.

Pripravake koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

 

Pripremi za ispis