Obavijest proizvođačima ozimih žitarica 11.10.2016.

Optimalni su rokovi sjetve ozimih žitarica. Nakon sjetve, a prije nicanja ili neposredno nakon nicanja usjeva žitarica može se provesti zaštita od korova.

Od herbicida se mogu koristiti:

LEGATO PLUS* (diflufenikan+izoproturon) – koristi se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u mekim sortama ozime pšenice i ozimog ječma. Primjenjuje se poslije sjetve, a prije nicanja ili rano nakon nicanja u jesen ili u proljeće kad usjev razvije do 3 lista (do fenofaze 13 BBCH skala). Primjenjuje se u količini 1,25-1,75 l/ha uz utrošak 300 l vode/ha. *Registracija važi do 30.09.2016., krajnji rok za prodaju zaliha 31.03.2017. Razlog statusa registracije: aktivna tvar izoproturon više nije odobrena na razini EU.

Ne koristiti na kosim erozivnim površinama, dreniranim površinama, na lakim pješčanim tlima i na tlima na kojima se zadržava voda.

TOLUREX 50 SC (klortoluron) – koristi se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u ozimoj pšenici  i ječmu. Primjenjuje se poslije sjetve, a prije nicanja u količini 3-4 l/ha uz utrošak 300-400 l vode/ha.

TORNADO FORTE (klortoluron) – koristi se za suzbijanje jednogodišnjih korova u ozimoj pšenici i ječmu od faze 3 lista BBCH 13 (u jesen), do kraja busanja u proljeće (BBCH13-29).

HERBAFLEX* (izoproturon+beflubutamid) – koristi se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži u količini 2 l/ha uz utrošak 200-400 l vode/ha. Primjenjuje se u jesen od stadija razvoja 1 lista (BBCH 11). Proljetna primjena od stadija razvoja 3 lista do kraja busanja (BBCH 13-29). Maksimalno jedno tretiranje u sezoni. *Registracija važi do 30.09.2016., krajnji rok za prodaju zaliha 31.03.2017. Razlog statusa registracije: aktivna tvar izoproturon više nije odobrena na razini EU.

PENDIGAN 330 EC (pendimetalin) – koristi se za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova primjenom nakon sjetve prije nicanja ili nakon nicanja usjeva (samo u usjevima koji su plitko posijani) u ozimoj pšenici, ječmu,raži i pšenoraži u dozi 4 l/ha uz utrošak 170-200 l vode/ha.

Kod primjene u ozimim usjevima koji su posijani iza 30. studenog  ne primjenjivati nakon sjetve, a prije nicanja usjeva. 

FILON 80 EC (prosulfokarb) – koristi se u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži za suzbijanje nekih travnih i širokolisnih korova. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja, ali samo ako je osigurana dobra pokrivenost sjemena (dubina sjetve najmanje 2-3 cm) ili nakon nicanja žitarica kada imaju razvijen najmanje jedan list, a najkasnije do ranog busanja (BBCH 11-21). Nedovoljno pokriveno sjeme može propasti ako dođe u doticaj s herbicidom. Doza primjene je 3-5 l/ha, utrošak vode je 300-400 l/ha.

Moguća je pojava fitotoksičnosti ili prorjeđenja sklopa ako se koristi kod kasne sjetve, na lakšim tlima ili na površinama na kojima se zadržava voda.

Moguća je pojava simptoma fitotoksičnosti prolaznog karaktera ili bez učinka na kvalitetu prinosa, ako nakon primjene padne jača kiša.

LOGRAN 20 WG* (triasulfuron) – koristi se u ozimoj pšenici i ječmu za suzbijanje širokolisnih korova u dozi 35-40 g/ha uz utrošak 100-400 l vode/ha. *Registracija važi do 30.09.2016., krajnji rok za prodaju zaliha 31.03.2017. Razlog statusa registracije: aktivna tvar triasulfuron više nije odobrena na razini EU.

Prema preporukama vlasnika rješenja o registraciji (Syngenta Crop Protection) može se radi proširenja spektra djelovanja na korove miješati preparat FILON 80 EC (3 l/ha) sa LOGRANOM 20 WG (37 g/ha). Primjena prije nicanja do faze busanja.

ALISTER GRANDE (jodsulfuron+mezosulfuron+diflufenikan) – koristi se u ozimoj pšenici i pšenoraži. Doza primjene je 0,8-1 l/ha uz utrošak 200-400 l vode/ha. Primjenjuje se u jesen u stadiju razvoja 2-4 lista.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

Herbicide  koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

  

  

Pripremi za ispis