Štete od dudovca u virovitičkom kraju

Na svojem putu istraživanja naišla sam na zapredena stabla i grmove i uz cestu. Zainteresirala sam se i upustila u proučavanje shvativši da su uzrok svemu male dlakave gusjenice dudovca (Hyphantria cunea)!

Sl. 1. Zapredeni listovi i gusjenica dudovca

Sl. 2. Oštećenja od dudovca na svibu

Oštećenja koja su zamijećena na stablima, u ovo doba godine, uz direktne štete smanjuju i estetsku vrijednost. Dudovac je periodični štetnik čija pojava često iznenadi (kao ove godine) pa se suzbijanju najčešće pristupa prekasno tek kad se uoči zapredak!

Dudovac je polofagna vrsta, gusjenice se hrane na preko 100 vrsta drveća i grmlja. Najpoželjnije biljke domaćini su: dud, orah, lijeska, brijest, joha, vrba, hrast, jabuka, šljiva, višnja, vinova loza, a može oštetiti i plodove voćaka praveći plitke površinske grizotine. Gusjenice zadnjeg stadija dudovca ulaze u kuće tražeći prikladno mjesto za kukuljenje. Time uzrokuju nelagodu i paniku kod ljudi.

Dudovcu za razvoj pogoduje povećana relativna vlažnost zraka u vrijeme razvoja. Leptir je bijele boje, gusjenice su prvo žutozelenkaste boje, a starenjem postaju tamnije i pokrivene su dugim dlakama.

Sl. 3. Leptir dudovca (izvor http://www.pherobase.com/database/species/species-Hyphantria-cunea.php)

Štetnik ima dvije generacije godišnje. U nekim godinama je jači napad prve generacije, a u nekim godinama druge generacije. Ove godine je bio jači napad druge generacije. Prezimi kukuljica na skrovitim mjestima u pukotinama kore stabla. Prvi let leptira javlja se krajem travnja, početkom svibnja, a drugi let u kolovozu. Jedna ženka odloži 400-900 jaja na naličje lista u skupinama. Gusjenice se hrane listovima isprva ih skeletirajući, a kasnije pojedu cijelu plojku ostavljajući samo najdeblje žile. Gusjenice prave zapredak na listovima kojim se hrane, te se one nalaze unutar tog zapretka.

Sl. 4. Gusjenica dudovca hrani se listom

U početku zapredak obuhvaća samo nekoliko listova a kasnije cijele grančice i grane. Jedno jajno leglo uslijed velikog potencijala ishrane može uništiti cijelo stablo.

Sl. 5. Zapredak na stablu jabuke

Najučinkovitija zaštita je mehaničko suzbijanje skidanjem i uništavanjem prvih zapredaka punih gusjenica. Radi toga je potrebno praćenje razvoja šetnika i uklanjanje zapredaka dok su gusjenice male. Što su gusjenice veće mobilnije su i brže napuštaju zapretke. Rastom gusjenica raste i otpornost na insekticide!

Savjet za iduću godinu: zimska zaštita voćaka, te praćenje populacije dudovca od početka vegetacijske sezone da bi se na vrijeme spriječila velika šteta!

 Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr