Obavijest maslinarima! 16.09.2016.

Upozoravamo maslinare širom naše županije, kako se maslinina muha (Bactrocera oleae) lovi sve jačim intenzitetom na svim motriteljskim pozicijama, a najjače i najopasnije u podvelebitskome kraju (Starigrad – Paklenica). Na plodovima su zamijećeni ubodi ovoga štetnika u skoro svim maslinicima, a u većini njih i već ostvarene štete s ličinkama i kukuljicama. Postoci značajno variraju i ovisni su o specifičnosti mikrolokaliteta (blizina vode, mora, mikrodepresija itd.).

Budući se očekuje promjena vremena već početkom ovoga vikenda s kišom i znatno nižim temperaturama, to će pogodovati još jačem napadu spomenutoga štetnika, kada su moguće i najveće ekonomske štete. Posebice stoga što se očekuje preklapanje druge i treće generacije.

Stoga preporučujemo svim maslinarima s područja naše županije neka nakon ovoga vikenda, kada to dopuste  vremenski uvjeti,  provedu zaštitne mjere u svojim maslinicima. Posebice oni maslinari, koji nisu postupali prema našoj preporuci od 2. rujna. Nužno je provesti tzv. kurativnu metodu i izvršiti tretman „širom“ (tretirati cijeli nasad i cijelu krošnju) s jednim od dozvoljenih sredstava na osnovu djelatne tvari: 

deltametrina (Decis 2,5 EC, Decis 100 EC), čija je karenca je 7 dana  ili  fosmeta (Imidan 50 WG), čija je karenca 28 dana.

Budući će se promjenom vremena stvoriti uvjeti i za pojavu i širenje bolesti paunovoga oka

(Spilocea oleagina), valja također provesti zaštitne mjere s jednim od dozvoljenih sredstava u ovo vrijeme:

Neoram WG (karenca 15 dana) ili Stroby WG ili Difcor  (karenca 30 dana).

Maslinare i dalje upućujemo na praćenje naših obavijesti, kada ćemo se oglasiti kod svake važne promjene.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Podsjećamo na zakonsku obvezu pregleda uređaja za primjenu pesticida (prskalice, atomizeri), jer svi uređaji za primjenu pesticida do 26.11.2016. moraju biti barem jednom pregledani.

Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis