Obavijest vinogradarima! 23.08.2016.

Tijekom narednih dana potrebno je izvršiti zaštitu bobica protiv gljivice uzročnika sive plijesni i kisele truleži. Protiv sive plijesni potrebno je grozdove štititi od kraja cvatnje, zatim u fazi zatvaranja grozda i zadnja zaštita je u fazi šaranja bobica.  Ulazno mjesto patogena je mehaničko oštećenje bobice ili oštećenje od insekata, koje uz povećani sadržaj šećera u bobicama, je idealni medij  sa ishranu i razvoj gljivice. Ako se ne izvrši zaštita od jedne bobice može se zaraziti cijeli grozd!

Fungicidi registrirani za suzbijanje sive plijesni na vinovoj lozi: Cantus, Chorus 75 WG, Forum star, Pyrus 400 SC, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Luna privilege, Driza WG, Sabueso, Geoxe. Potrebno je voditi računa o karenci korištenog fungicida!

Sve dozvoljene pripravke, zajedno sa uputama, registracijama  i dozvolama mogu se pronaći na linku http://fis.mps.hr .  Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ! Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. ( barem jednom) !!!!

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis