Obavijest vinogradarima! 22.08.2016.

Oborine tijekom kolovoza i rujna pogoduju razvoju i širenju sive plijesni i kisele truleži na grožđu u dozrijevanju.

Tablica 1. Ukupna količina kiše zabilježena na agroklimatskim stanicama od 1. do 22. kolovoza

Lokalitet

mm/m2

Carevdar

40

Čepelovec

58

Kalnik

55

Koprivnica

43

Kozarevac

42

Križevci

54

Novigrad Podravski

36

Virje

46

 

Primjenu specifičnih botriticida preporučamo za kasnije sorte vinove loze uz obavezno pridržavanje karence. Za zaštitu od sive plijesni mogu se koristiti  Switch 62,5 WG,  Teldor SC 500, Luna Privilege, Chorus 75 WG (karenca 21 dan), Cantus ili Pyrus (karenca 28 dana).  Navedeni fungicidi ne suzbijaju kiselu trulež!

Na pojavu i širenje navedenih bolesti značajno utječu i kukci koji oštećuju bobe kao što su ose. Za suzbijanje osa i smanjenje oštećenja na bobama preporučamo postavljanje hranidbenih atraktanata, odnosno vješanje boca s octom ili kiselim vinom.

Osim osa, bobe u fazi zriobe oštećuje i manje poznati štetnik – octena mušica (Drosophila suzukii). Na tako oštećenim bobama naknadno se razvija kisela trulež.

U Koprivničko-križevačkoj županiji prisutnost octene mušice prvi puta je zabilježena 2012. godine na lokalitetu Sveti Vid (Koprivnica). Budući da je octena mušica novi štetnik u Hrvatskoj, za sada nema registriranih insekticida za njeno suzbijanje. Vinogradarima preporučamo biotehničke mjere zaštite, odnosno postavljanje većeg broja hranidbenih atraktanata koje mogu sami pripremiti. Na plastičnim bocama zapremine 250, 500 ili 750 ml potrebno je izbušiti četiri simetrično smještene rupice promjera 5 mm približno 3 cm ispod čepa. Polovinu zapremine boce potrebno je napuniti jabučnim ili vinskim octom (ili njihovom kombinacijom).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis