Obavijest maslinarima! 18.08.2016.

Upozoravamo maslinare, kako su nestabilni vremenski uvjeti s laganom kišom i nižim temperaturama  ovih dana povoljni za pojavu i širenje bolesti paunovo oko (Spilocaea oleagina).

Na tu je bolest posebice osjetljiva naša domaća sorta Oblica, koja je i ove godine značajnije podbacila uglavnom zbog spomenute bolesti.

Stoga preporučujemo provedbu zaštitnih mjera u svim maslinicima širom županije, uporabom jednog od pripravaka s kraćom karencom:

NEORAM WG (karenca 15 dana) ili STROBY WG ili DIFCOR (karenca 30 dana).

Maslinina muha (Bactrocera oleae) se i dalje lovi na svim pozicijama u vrlo niskom intenzitetu.

Stoga podsjećamo na ranije danu preporuku vezanu uz redovite obilaske maslinika, uzorkovanje i pregled plodova, te poštivanje praga štetnosti od 5%, kada se treba provesti organizirana primjena „preventivne metode“  uporabom zatrovanih mamaca:

SUCCESS  BAIT  ili  BUMUNAL  + DIMETOAT  ili ECO TRAP VREĆICE

Isto tako upućujemo na pregled maslinika zbog štetnika svrdlaša (Rhynchites cribripennis).

Dozvoljeno sredstvo je na osnovi dimetoata – ROGOR 40 (karenca 42 dana).

Maslinare i dalje upućujemo na praćenje naših obavijesti, kada ćemo se oglasiti kod svake važne promjene.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Podsjećamo na zakonsku obvezu pregleda uređaja za primjenu pesticida (prskalice, atomizeri), jer svi uređaji za primjenu pesticida do 26.11.2016. moraju biti barem jednom pregledani.

Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 31.08.2016. u Nadinskom blatu u vremenu od 08:00 -10:00 sati

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis