Obavijest poljoprivrednicima! 12.08.2016.

Na predavanjima Savjetodavne službe (zimska predavanja, predavanja Mjera 1, Održiva  upotreba pesticida) kao i svim usmenim kontaktima naglašavane su obaveze koje poljoprivrednici imaju kroz  zakone i pravilnike a podložne su kontrolama i inspekcijskim nadzorima te samim tim i mogućim kaznama.

Ponavljamo još jednom neke od obaveza iz područja zaštite bilja:

  1. Obavezno vođenje evidencije o upotrebljenim sredstvima za zaštitu bilja:

– Poljoprivrednik je dužan voditi evidenciju i čuvati ju tri godine

– dužan ju je na zahtjev nadležnog tijela pokazati

-evidencija može biti u elektronskom obliku ili pisano rukom

-obavezno mora sadržavati: puni trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme primjene, količinu sredstva (doza ,koncentracija),namjena, veličina površine na koju se primjenjuje ,kultura na koju je primjenjeno ili druga uporaba (skladište i sl.)

  1. Sva sredstva za zaštitu bilja koja se primjenjuju u Republici Hrvatskoj moraju imati dozvolu i moraju se primjenjivati u skladu sa tom dozvolom(kultura na koju se primjenjuje, količina,namjena fenofaza i sl.)
  2. Koristiti propisanu opremu kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja
  3. Sve osobe koje kupuju i primjenjuju sredstva za zaštitu bilja moraju imati položen propisani tečaj i imati iskaznicu kojom to potvrđuju
  4.  Uređaji za primjenu pesticida  moraju biti testiranu do 26.11.2016.   (https://www.savjetodavna.hr/preporuke/18/7723/obavijest-poljoprivrednicima/  )
  5. Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja propisno zbrinuti i za to dobiti odgovarajuću potvrdu
  6. Ukoliko ima nepotrošenih sredstava za zaštitu bilja na domaćinstvu propisno iz zbrinuti
  7. U usjevima i nasadima ne smije biti korova koji se posebno kontroliraju (ambrozija i abutilon)

Za sva pitanja i nejasnoće može se obratiti najbližem  uredu Savjetodavne službe.

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis