Obavijest maslinarima! 29.07.2016.

Na kontrolnim punktovima bilježimo bilježimo let maslinine muhe (Bactrocera oleae) nižeg i srednjeg intenziteta. Za zaštitu od maslinine muhe i dalje preporučamo provođenje preventivnih tretiranja metodom mamaca. Predlažemo primjenu pripravka na osnovi spinosada s atraktantom (trgovačkog naziva SUCCESS BAIT). Metodom mamaca suzbijamo odrasli oblik muhe prije odlaganja jaja u plod. Radi preciznije kontrole praga štetnosti u vlastitom nasadu i učinkovitosti provedene zaštite maslinarima preporučamo vješanje i/ili zamjenu žutih ljepljive ploče (u nasadu veličine od 50 do 100 stabala objesiti 2 žute ploče i vršiti tjedno očitanje). Također je potrebno procjenjivati zarazu ploda (pregled 100 plodova). Prag štetnosti za tretiranje metodom mamaca je ulov od 2 muhe tjedno na običnoj žutoj ploči i/ili 5 % napadnutih plodova (jaje+ ličinka).

Kurativno tretiranje (tretiranje širom) opravdano je kod 10-15% napadnutih plodova (jaje+ličinka) maslininom muhom i/ili utvrđenog napada maslininog svrdlaša.

Aktivnost maslininog svrdlaša (Caenorhinus cribripennis) uočena je lokalno, stoga upozoravamo maslinare da i dalje trebaju biti na oprezu! Ako je potrebno, suzbijanje provoditi ovisno o intenzitetu i vremenu pojave štetnika u pojedinom nasadu!!!

Za procjenu stanja u pojedinačnim nasadima registrirana gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za savjetovanje kroz savjetnički paket ZAŠTITA BILJA.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Sredstva za zaštitu bilja moraju se stručno upotrebljavati prema uputama, upozorenjima, obavijestima i ograničenjima koja su navedena na etiketi. Profesionalni korisnik je obvezan voditi evidenciju o uporabi pesticida. Uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitom pregledu, do 26. studenoga 2016. godine moraju biti barem jednom pregledani i imati znak o obavljenom pregledu.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis