Obavijest poljoprivrednicima! 22.07.2016.

Obavezno ukljanjanje ambrozije proipisano je NAREDBOM O PODUZIMANJU MJERA OBVEZNOG UKLANJANJA AMBROZIJE – Ambrosia artemisiifolia L.(NN 72/2007)

Ovom Naredbom propisuju se mjere obveznog uklanjanja korova ambrozijje u cilju njenog suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske.

Vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.),  dužni su provoditi mjere uklanjanja ambrozije propisane ovom Naredbom.

Obveznici ove Naredbe dužni su tijekom vegetacijske sezone tekuće godine, u više navrata, sa svojih površina (uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih putova) redovito uklanjati i suzbijati ambroziju sljedećim mjerama:

– agrotehničkim: pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture, višekratnim prašenjem strništa i neobrađene (nezasijane) poljoprivredne površine;

– mehaničkim: međurednom kutivacijom, okopavanjem, plijevljenjem i pročupavanjem izbjeglih biljaka, redovitom (višekratnom) košnjom, priječenjem prašenja i plodonošenja biljaka;

– kemijskim: uporabom  herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj za suzbijanje ambrozije

Poljoprivrednici, koji su korisnici izravnih plaćanja i Mjera ruralnog razvoja, moraju sprečavati neželjenu vegetaciju tj.korove ambroziju i mračnjak (Abutilon theophrasti) i prema pravilima Višestruke sukladnosti i Dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta (GAEC 6).

Ukoliko se primjenjuju herbicidi skrećemo pozornost poljoprivrednicima da  uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici pesticida moraju biti najmanje jednom pregledani do 26.11.2016. godine. Nakon ovoga datuma se neće smjeti koristiti ako nisu pregledani i ako nemaju valjani znak o obavljenom pregledu.

                                                                     Natalija Peter-Hunjadi, dipl.ing.agr.,
natalija.peter.hunjadi@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis