Obavijest vlasnicima plantažnih nasada bresaka, nektarina i šljiva o mjerama zaštite sredinom srpnja 21.07.2016.

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada bresaka, nektarina i šljiva o mjerama zaštite sredinom srpnja!

Od posljednje preporuke za moguće zaštite koštičavog voća proteklo je 23 dana (29.06.). Na lokalitetima gdje koštičave većke nisu oštećene od proljetnih niskih temperatura u tijeku je dozrijevanje sorata ranijeg dospijeća. Primjerice dozrijevaju dominantne sorte bresaka u našem području (npr. Redhaven) a zrele su neke rane sorte šljiva (npr. President, Ruth gerstetter), dok srednje kasne sorte šljive intenzivno razvijaju plodove prije početka dozrijevanja (npr. Stanley, California blue).

U prvih trinaest dana mjeseca srpnja o.g. zabilježeno je bez-kišno te vrlo vruće i sparno vremensko razdoblje. U danima od 14.-16. srpnja o.g. kiša je u dva navrata padala na svim mjernim lokalitetima Međimurja, uglavnom u količinama raspona od 25 do 50tak mm! Vrlo je sparno, na lokalitetima u zapadnom dijelu Županije prosječna vlažnost zraka u prvoj polovici srpnja o.g. iznosi čak 87,7 % (izmjereno u vinogradu, vinskoj sorti Rajnski rizling, na lokalitetu Trnovčak)!

U narednim danima očekujemo rast temperature zraka s vrijednostima 30tak °C i novim mogućim oborinama tijekom narednog vikenda!

Protekle izmjene kišnih dana sa naknadnom sparinom i vrućinom još uvijek pogoduju razvoju bolesti lišća i plodova koštičavog voća, npr. pepelnice (Sphaerotheca), krastavosti (Venturia), šupljikavosti lišća (Stigmina), te smeđe truleži plodova (Monilinia), dok se na šljivama još javljaju hrđa (Tranzschelia) i plamenjača (Polystigma).

VAŽNO: Od 30.6. do 8. srpnja o.g. zabilježili smo vrlo brojne ovogodišnje ulove leptira breskvina savijača (Cydia molesta) i šljivina savijača (Cydia funebrana)! Krajem druge dekade mjeseca srpnja o.g. letom je prestala prva generacija breskvina moljca (Anarsia lineatella), a druga generacija je započela letom od kraja prve dekade mjeseca srpnja o.g.!

Njihova ljetna populacija uzrokuje "crvljivost" plodova, zbog koje se naknadno jače razvija trulež plodova (Monilinia). Uzročnici "crvljivosti" bit će jače koncentrirani na preostale voćke koje imaju plodova nakon proljetnog smrzavanja! Također, nakon toplinskog vala zabilježenog u prvoj polovici srpnja o.g. na šljivama u središnjem dijelu Županije uočena je i prva pojava koprivine grinje (Tetranychus urticae)!

VAŽNO: Sukladno proširenju na male kulture i za male primjena na šljivama se može za suzbijanje koprivine grinje (Tetranychus) u našoj zemlji koristiti samo spirodiklofen (Envidor SC 240) u količini 0,2 lit. za svaki metar visine krošnje (maksimalno 0,6 lit./ha)! Karenca iznosi 21 dan, pa se ovih dana može primijeniti samo na sortama kasnije epohe dozrijevanja (ili na stablima ranih sorata koje nemaju plodove, odnosno odmah nakon berbe)!

Ipak, ljetne mjere zaštite u koštičavom su voću vrlo ograničene dozrijevanjem pojedinih voćnih vrsta i pripadajućom karencom sredstva za zaštitu bilja. Rane sorte koštičavog voća dozrijevaju i već traje berba od kraja lipnja i početka srpnja o.g., pa takva stabla i/ili dijelove nasada tijekom ubiranja plodova ne preporučujemo tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja!

Stoga u nasadima bresaka, nektarina i šljiva u narednim danima valja planirati mjere zaštite samo u sortama kasnije epohe dozrijevanja, čija berba započinje tek krajem mjeseca srpnja ili početkom kolovoza.

 

Prednost dajemo fungicidima kraće karence navedenim u Tablici 2.

Tablica 2. Neki fungicidi dopušteni za primjenu u koštičavom voću protiv truleži plodova (Monilinia spp.) sa vrlo kratkom karencom (K) u našoj zemlji:

Pripravak

Dopuštenje u voćnim vrstama

Najveći broj primjena u sezoni

Karenca (K)

Chorus 50 WG

breskva, nektarina, marelica, šljiva

2x

7 dana

Indar 5 EW

breskva, marelica, trešnja, šljiva

2x

3 dana breskva i trešnja

Luna Experience SC

breskva, trešnja

3x breskva; 2x trešnja

3 dana

Nativo 75 WG

breskva, nektarina, šljiva, trešnja

3x

7 dana

Signum DF

koštičave voćke

3x

7 dana

Switch WG

breskva, nektarina, šljiva, trešnja, marelica

3x trešnje, šljive; 2x breskve, marelice

7 dana

Teldor 500 SC

breskva, trešnja, šljiva, marelica

3x trešnje, šljive; 2x breskve; 4x marelice

3 dana breskve, trešnje, šljive, marelice

Plantažne nasade trešnje i višnje nakon berbe plodova preporučujemo tijekom ljetnog razdoblja 1-2 puta dodatno zaštititi protiv kozičavosti lišća (Blumeriella jaapii). U tu je svrhu moguće koristiti sredstva na osnovi mankozeba (npr. Dithane M-45, Dithane DG Neotec) i/ili dodina (npr. Chromodin S-65 WP).

Pri izboru insekticida za suzbijanje ljetne populacije uzročnika crvljivosti plodova (Cydia molesta) voditi računa o propisanoj karenci i najvećem broju dopuštenih tretiranja jednim te istim pripravkom u sezoni (u pravilu jedan te isti insekticid ne koristimo više od 2x tijekom sezone). Svakako u sortama bresaka kasnijih rokova dozrijevanja prednost dajemo u narednom razdoblju pripravcima Affirm WG (0,3-0,4 %) (K=7 dana), Runner SC (0,04 %) (K=7 dana), Mospilan (0,015 %) (K=14 dana) i Coragen SC (0,016-0,02 %) (K=14 dana).

Na srednja kasnim i kasnim sortama šljiva koje dozrijevaju krajem srpnja ili tijekom kolovoza u narednim razdoblju preporučujemo usmjereno suzbijanje druge generacija šljivina savijača (Cydia funebrana)! Izbor insekticida je u šljivama značajno manji nego u breskvama i nektarinama, a prednost u narednom razdoblju dajemo pripravku Coragen SC (0,016-0,02 %) (K=14 dana). Protiv truleži plodova istovremeno je moguće dodati jedan od fungicida navedenih u zadnjim zaštitama kasnijih sorata dozrijevanja bresaka i nektarina (npr. Chorus, Indar EW, Nativo WG, Switch WG, Teldor SC).

Prema stranim podatcima (Linder i sur., 2015) od navedenih insekticida dopuštenih za primjenu u pojedinim koštičavim voćnim vrstama jedino acetamiprid (Mospilan SP) umanjuje štetnost octene mušice ploda (Drosophila suzukii)!

*Karenca (K) je najmanji broj dana od zadnje primjene sredstva za zaštitu bilja do početka berbe plodova!

Važno: u nasadima gdje je tijekom proljetnih niskih temperatura (26.4.) zabilježeno smrzavanje svih plodova ove preporuke ljetno za suzbijanje uzročnika "crvljivosti" i smeđe truleži plodova ne vrijede, te iste nije potrebno provoditi!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis