Obavijest ratarima! 21.07.2016.

Drugu polovicu lipnja obilježilo je više kišnih dana s većom količinom oborine, srednja dnevna temperatura od 20-25 °C i visok relativna vlaga zraka. Takvi su uvjeti bili povoljni za razvoj plamenjače (Peronospora manshurica) na soji pa smo već početkom srpnja nalazili prve simptome.

Bolest se prepoznaje po  žutim klorotičnim pjegama na licu lista, a na naličju se na području pjega nalazi sivkasta prevlaka. Simptomi su osobito izraženi na osjetljivim sortama i područjima gdje se duže zadržava rosa i visoka relativna vlaga zraka. Smatra se da u merkantilnoj proizvodnji suzbijanje plamenjače soje nije isplativo te sa zaštita obavlja samo u  sjemenskoj proizvodnji. U Hrvatskoj su za tu namjenu dozvoljeni fungicidi Neoram WG i Galben M.

Mnogo veću štetu u proizvodnji soje u Podravini čini koprivina grinja (Tetranychus urticae). Visoka temperatura i niska relativna vlaga zraka pogoduju umnožavanju ovog štetnika. Napad obično počinje od ruba parcele, a prepoznaje se po mramoriranom lišću koje se kasnije suši i nekrotizira. U povoljnim godinama može zahvatiti cijelu parcelu te soja prerano ostaje bez lisne mase.

Obilaskom terena na nekim je lokacijama utvrđen početni napad na rubovima parcele, a tijekom vrlo toplih i suhih ljetnih dana očekujemo brži i masovniji razvoj navedenog štetnika. Nažalost, U Hrvatskoj nema dozvoljenih akaricida za njegovo suzbijanje.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, a primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Uspjeh zaštite vaših kultura uvelike ovisi o kvaliteti aplikacije pa vas podsjećamo i na zakonsku obvezu pregleda prskalica najkasnije do 26. studenoga ove godine.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis