Obavijest proizvođačima oraha! 21.07.2016.

Orahova muha ( Rhagoletis completa) odlaže jajašca na zelene orahe, potom se razvijaju ličinke koje se ubuše u zelenu lupinu oraha i unutar nje žive. Zbog toga lupina pocrni, zalijepi se za plod i ne da se skinuti. Kvaliteta takvih oraha je slabija.

Za suzbijanje odraslih oblika muha, koje lete od srpnja, sve do rujna, registrirani su pripravci Imidan 50 WG i Calypso SC 480.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                                                                 Sanja Gregurić, dipl.ing.agr
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis