Obavijest vinogradarima! 20.07.2016.

Od posljednje preporuke za zaštitu vinograda proteklo je 11 dana. Podaci o izmjerenim količinama kiše nalaze se u tablici 1.

Tablica 1.

Datum

Duga Resa

Gornja Trebinja

Škaljevica

Vivodinski Zorkovac

13.7.

0,2

1,1

0,7

0,7

14.7.

29,8

27,2

46,8

20,2

15.7.

0,7

1,2

0,4

0,9

16.7.

12,8

14,7

10,4

7,6

17.7.

0,4

0,1

0,1

0,1

18.7.

0,4

0,1

0,1

0

Ukupno

45,3

44,4

58,5

29,5

 

U prva dva tjedna srpnja prevladavalo je vruće i sparno vrijeme, a nakon zahlađenja s kišom temperature su ponovno u porastu uz jako isparavanje iz tla te i dalje vladaju vrlo povoljni uvjeti za razvoj i širenje pepelnice  (Erysiphe necator) na bobicama vinove loze Stoga vinogradarima savjetujemo da nastave redovito pregledavati i štititi vinograde.

Za preventivnu zaštitu protiv pepelnice savjetujemo jedan od sljedećih pripravaka:

Karathane Gold, Falcon 460 EC, Crystal KS, Talendo, Postalon 90, Collis, Nativo WG, Luna Experience SC, Dynali .

Voditi računa da se izmjenjuju pripravci iz različitih kemijskih skupina te da se isti ne koriste više od dva puta godišnje. Za učinkovito suzbijanje pepelnice primjenu izvršiti uz što veći utrošak vode, a škropivo usmjeriti u zonu grožđa.

U vinogradima gdje se pepelnica pojavila savjetujemo primjenu Karathane Gold, Falcon 460 EC ili neki od sumpornih pripravaka.

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora ili Karathane Gold, potreban je oprez jer pri temperaturi zraka iznad 28˚C mogu uzrokovati fitotoksične promjene u vidu paleži.

Opasnost od peronospore vinove loze  (Plasmoparas viticola) na bobicama prestaje kada prerastu 2/3 svoje veličine. Na zaraze je i dalje osjetljivo vršno lišće.

Protiv peronospore vinove loze  (Plasmoparas viticola) može se koristiti jedan od kontaktnih pripravaka:

Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Polyram DF, Antracol WG 70,  Dithane M-45, Dithane  DG Neotec, Star 80 WP  Mankozeb i sl.

Na praćenim lokalitetima (Škaljevica, Duga Resa, Donji Lović, Vivodinski Zorkovac) traje let grozdovih moljaca te preporučujemo provesti zaštitu zone grozda.

Protiv grozdovih moljaca preporučamo jedan od sljedećih insekticida:  Avaunt , Laser, Runner SCMimic SCCoragen 20 SC ili Affirm WG,

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje insekticidima obavlja u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

Primjenu insekticida protiv grozdovih moljaca, savjetujemo provesti samo u zoni grozda. Poduzeti sve propisane mjere za zaštitu pčela!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim tehničkim pregledima, a rok do kojeg moraju biti pregledani je 26.11.2016. godine.

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis