Obavijest proizvođačima oraha! 20.07.2016.

Ovogodišnji let orahove muhe (Rhagoletis completa)  počeo već u prvoj polovici srpnja. U nasadima oraha u Budrovcu prve su muhe uočene vizualnim pregledom još 6. srpnja, dok je prvi ulov muha na žutoj ljepljivoj ploči s atraktantom postavljenoj u Cvetkovcu zabilježen 12. srpnja.

Orahova muha odlaže jaja u zelenu lupinu ploda. Ličinke orahove muhe žive i hrane se unutar zelene lupine pa ona s vremenom pocrni i zalijepi se za ljusku oraha. Let orahove muhe traje od sredine srpnja do kraja rujna, no štetniji je raniji napad jer može utjecati na kakvoću jezgre.

U protekle četiri godine štete od orahove muhe bilježimo na području cijele Koprivničko-križevačke žuapanije. S obzirom da velik broj stabala orah zbog proljetnog mraza nema plodova, možemo očekivati da će na stablima koja imaju rod ovogodišnji napad orahove muhe biti vrlo jak!

Prema podacima Fitosanitarnog informacijskog sustava u Hrvatskoj, za suzbijanje navedenog štetnika dozvolu imaju insekticidi Imidan 50 WG i Calypso SC 480. Tijekom jedne sezone dozvoljena su po dva tretiranja svakim od navedenih insekticida s razmakom od 14 dana.

Za pojedinačna stabla na okućnicama može se koristiti i metoda masovnog ulova tako da se na stablo vješa veći broj žutih ljepljivih ploča. Ulovom muha na žute ljepljive ploče smanjit će se šteta na plodovima oraha.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Uspjeh zaštite vaših voćnjaka uvelike ovisi o kvaliteti aplikacije pa vas podsjećamo i na zakonsku obvezu pregleda prskalica i atomizera najkasnije do 26. studenoga ove godine.

Mr. Sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr