Obavijest vinogradarima! 18.07.2016.

Vinogradarima  savjetujemo izvršiti zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator) čim se može ući u vinograd. Osim obilnih oborina ( Pleternica i Mitrovac 155 te druge  lokacije s  agroklimatskim stanicama manje količine oborina  ali značajne za srpanj) bilo je i tuče na nekim lokacijama. Stoga preporučujemo primjenu sistemičnih fungicida protiv  plamenjače (zabilježeno 5 novih infekcija): Forum Star, Acrobat MZ WG, Ridomil Gold MZ Pepite,  Melody Duo 66, 8 WG, Galben M, Cursate F, Pergado MZ,  Mikal Premium F Mikal Flash, Verita, Profiler.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) u  vinogradima  savjetujemo primjenu: Dynali EC, Systhane 24 E,  Falcon EC 460, Folicur EW 250,  Nativo,  Collis, Vivando, Talendo, Talendo Exstra, Postalon 90 SC, Luna expirience Fond 12 E, Topas 100 EC.

Na lokacijama gdje je bilo tuče preporučujemo primijeniti fungicid protiv sive plijesni ( Botritys cinerea): Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Luna Privilege KS ili Cantus u kombinaciji s pripravkom na bazi aminokiselina( Drin, Polyamin…).

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pozivamo poljoprivredne proizvođače  da se odazovu na obvezno atestiranje uređaja za aplikaciju prskalica i raspršivača jer zakonski rok istječe 26.11.2016.

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr