Obavijest proizvođačima jabuka! 18.07.2016.

Za zaštitu od  mrljavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis )preporučijemo primjenu jednog od preventivnih pripravaka: Polyram DF, Delan 700 WDG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80, Penncozeb 75 DG, Ziram 76 WG, Captan 80 WG, Kastor ili Captan WP 50.

Vremenski uvjeti i dalje pogoduju jakom širenju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U nasadima jabuka u kojima je prisutna jača zaraza pepelnicom preporučujemo primjenu pripravka sistemičnog djelovanja: Luna experience  ili  Domark 40 ME.

Uz primjenu kemijskih sredstava za suzbijanje pepelnice, potrebno je i mehaničko odstranjivanje zaraženih izboja i njihovo uništavanje, radi smanjivanja infekcijskog potencijala bolesti.

U nasadima u kojima je nakon proljetnog mraza ostalo plodova potrebno je upotrijebiti jedan od registriranih pripravka za suzbijanje  jabučnog savijača- uzročnika crvljivosti plodova.

Moguće je koristiti pripravke:  Mospilan 20 SP, Pyrinex 250 ME, Affirm, Coragen 20 SC ili Calypso SC 480.

Podsjećamo poljoprivrednike na zakonsku obavezu testiranja rada prskalica i atomizera. Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim tehničkim pregledima, a rok do kojeg moraju biti pregledani je 26.11.2016. godine.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                                                                 Sanja Gregurić, dipl.ing.agr
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis