Obavijest proizvođačima tikvenjača 12.07.2016.

Ovisno o vremenu sadnje i sortimentu krastavci i ostale tikvenjače se nalaze u fazi cvatnje, formiranja plodova i berbe. Od posljednje preporuke za zaštitu od bolesti prošlo je 11 dana i primijenjeni fungicidi više ne pružaju zaštitu. Za srijedu poslijepodne i četvrtak (13.i 14.07.) najavljena je veća količina oborina. Prija najavljenih oborina potrebno je zaštiti usjeve od bolesti primjenom fungicida pazeći na karencu (ovisno o periodu do berbe).

Od fungicida se mogu koristiti:

QUADRIS (azoksistrobin)(plamenjača, trulež stabljike, pepelnica)(krastavac, lubenica, dinja, buča);  K- 3 dana

ORTIVA (azoksistrobin)(plamenjača,pepelnica)(krastavac,tikvice,tikva); K- 3 dana

ZATO 50 WG (trifloksistrobin);(pepelnica);(bundeva,dinja,patišon,krastavac); K- 3 dana

RANMAN 400 SC, RANMAN TOP (ciazofamid);(plamenjača);(krastavac, dinja, tikva, lubenica, tikvice); K- 3 dana

KARATHANE GOLD 350 EC (meptildinokap); (pepelnica);(krastavac, tikvica, dinja, lubenica); K- 3 dana

CRYSTAL (kinoksifen); (pepelnica)(lubenica, dinja, tikva, tikvica); K- 7 dana)

NATIVO (tebukonazol); (pepelnica); (krastavac, tikvica, dinja, lubenica, tikva); K- 3 dana

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Do 26.11.2016. svi uređaji za primjenu pesticide moraju biti barem jednom pregledani. Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

Redoviti pregled mogu obavljati samo ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede, njihov popis je objavljen na web stranici Ministarstva.

Obavijest o pregledu prskalica za područje Karlovačke županije objavljena je u rubric Preporuke 01.07.2016. Poziv na ispitivanje uređaja za zaštitu bilja.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list. Obavijest o odvozu praznog ambalažnog otpada SZB za područje grada Ogulina i okolnih općina objavljena je u rubric Preporuke 06.07.2016. Obavijest poljoprivrednicima.

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis