Obavijest voćarima! 08.07.2016.

Vremenski uvjeti i dalje pogoduju  sekundarnom razvoju  gljivičnih bolesti jabuke .Rane sorte jabuka se beru stoga ne preporučujemo zaštitu istih,ali proizvođačima kasnih sorti  preporučujemo redovite preglede nasada,te prema potrebi  obavljanje zaštite  uporabom fungicida :Chorus WG,Chromodin WP,Dithane DG Neotec 50,Zato WG 50 ,Nativo WG,Luna Experience,Bellis DF ,Topsin 500 SC,vodeći računa o broju dozvoljenih tretiranja za pojedino sredstvo,kao i propisanoj  karenci.

Od štetnika preporučujemo posebno kontrolirati prisutnost   crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) ,čijem razvoju  pogoduju vremenski  uvjeti sparine i  jako visokih temperatura.Mogu se uporabiti akaricidi :Vertimec EC,Envidor SC,Kraft EC,Apollo SC,Masai WP ili Zoom SC.

Zabilježen je  značajan  let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella),pa  preporučujemo zaštitu uporabom insekticida:Mospylan SP ,Calypso  480 SC,Affirm WG,Runner SC,ili Coragen SC.

Tretiranja obavite u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima (zbog otrovnosti na pčele, ali i visokih temperatura)!

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima, kao i obaviti pregled  atomizera i traktorskih prskalica do 26.11.2016.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu ambalažu zbrinuti na propisani način.
 
Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na web adresihttp://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                                                                           mr.sc Ivana Župić
e-mail: Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis