Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka! 07.07.2016.

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 20 dana (17.06. 2016.)! U većini plantažnih nasada jabuka i krušaka zabilježene su 100 %tne štete od negativnog utjecaja niskih proljetnih temperatura zabilježenih 26. travnja o.g., pa se provode reducirane mjere zaštite od najvažnijih fizioloških bolesti i štetnika! U mjesecu srpnju o.g. se nastavlja trend vrlo sparnog (prosječna vlaga zraka na lokalitetima uz riječne doline 95,7 %!), sunčanog i toplog razdoblja (prosječna temperatura zraka 20,3°C). Lokalno i povremeno bilježimo ljetne kratkotrajne grmljavinske pljuskove (npr. tijekom jučerašnjeg popodneva u zapadnom dijelu Županije je zabilježeno 6,6 mm (lokalitet Trnovčak), u središnjem dijelu 2,4 mm (lokalitet Belica), a u istočnom dijelu oborine nismo zabilježili (npr. lokalitet Donji Pustakovec)! Slično vremensko razdoblje s najvišim temperaturama do 30°C i moguće lokalne pljuskove očekujemo tijekom narednog vikenda!

Povremeni ljetni grmljavinski pljuskovi, toplina i sparina još uvijek sekundarnom razvoju najvažnijih bolesti jabuka, naročito ako u nasadima postoje simptomi  krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera).

U prethodnim preporukama vlasnicima nasada jabuka sa većim štetama od proljetnih niskih temperatura u sustavu reducirajućih mjera zaštite navodimo kombinaciju mikrobioloških i kemijskih mjera zaštite od najvažnijih uzročnika bolesti lišće! Primjerice, ove sezone su prva pozitivna iskustva u suzbijanju pepelnice jabuka (Podosphaera) dobivena primjenom mikrobiološkog pripravka na osnovi Bacillus subitilis (Ekstrasol u količini 2 lit./ha). U nasadima gdje su urodi jabuka uništeni proljetnim smrzavanjem u narednom ljetnom razdoblju tek nakon 40-60 mm zabilježenih oborina preporučujemo primijeniti neki površinski organski fungicid registriran za suzbijanje krastavosti lišća: npr. sredstva na osnovi dodina, ditianona, kaptana, folpeta ili iz skupine ditiokarbamata (mankozeb, propineb, metiram, ciram) u propisanim količinama (ditiokarbamati ukupno zajedno najviše 3x; dodin najviše 2x tijekom jedne sezone, kaptan najviše 3x, folpet najviše 4x tijekom jedne sezone!).

Od početka mjeseca srpnja traje berba ljetnih sorata jabuka i krušaka, uglavnom u manjim voćnjacima uz okućnice i/ili vikendice, te se iste više ne preporučuju kemijski tretirati.

Vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka u kojima nisu zabilježene značajne štete od proljetnih niskih temperatura, naročito kod kasnih sorata namijenjenim skladištenju u spremištima i/ili hladnjačama, preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama, najvećem broju dopuštenih primjena za svako pojedino sredstvo tijekom jedne sezone i propisanim karencama sredstava za zaštitu bilja. U ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Jonagold, Jonagored, Zlatni i Crveni delišes, Braeburn, fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju krastavost (Venturia), smeđu trulež (Monilinia), sivu plijesan (Botrytis) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium). U izbor dolaze fungicidi Chorus WG (K=35 dana); Chromodin WP (K=21 dan), Zato Plus WG (K=21 dan); Zato WG 50 (K=21 dan); Dithane DG Neotec (K=21 dan) ili Polyram DF (K=28 dana); Stroby DF (K=35 dana), Nativo WG (K=14 dana), Luna Experience SC (K=14 dana)  i Bellis DF (K=7 i/ili 14 dana*). Od 2015. dopuštenje za suzbijanje truleži plodova jabuka  uzrokovane patogenim vrstama Neofabrea spp. (problem u nekim nasadima na sorti Zlatni delišes) ima pripravak Topsin 500 SC (K=14 dana).

*karenca za boskalid (kombinacija sa piraklostrobinom u pripravku Bellis DF) u jabukama za hladnjaču iznosi 7 dana, a u jabukama za tržište 14 dana!

 

U nasadima gdje se pojavljuje u jačoj mjeri pepelnica jabuke pripravke na osnovi sumpora u manjoj količini 2-3 kg/ha. Sumporni pripravci se tijekom sezone smiju koristiti najviše do 5 x.

O karenci sredstava za zaštitu bilja naročito voditi računa na sortama jabuka Sunrise, Jerseymac, Summarred, Gala i Estar, čiji početak berbe moguće očekujemo već krajem mjeseca srpnja i tijekom mjeseca kolovoza o.g.!

Tablica 3. Popis pripravaka dopuštenih za suzbijanje smeđe pjegavosti plodova kruške (Stemphylium vesicarium) i krastavosti kruške (Venturia pyrina) (koji istovremeno suzbijaju smeđu pjegavost plodova):

Djelatne tvari

Pripravci

Primjena (%)

Karenca

maknozeb*

Dithane DG Neotec i dr.

0,25

21 dan

kaptan*

Merpan WDG, Stoper WP, Captan 50 WP

0,2-0,3

21 dan

trifloksistrobin*

Zato 50 WG

0,015

14 dana

krezoksim-metil

Stroby DF

0,02

35 dana

fludioksonil & ciprodinil

Switch WG

0,08

14 dana

*djelatne tvari dopuštene za suzbijanje krastavosti kruške, a istovremeno suzbijaju i smeđu pjegavost plodova

 

Let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella), uzročnika crvljivosti plodova jabuke i kruške, ponovno je u kritičnom broju zabilježen od 30. lipnja o.g. na praćenim lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Županije. U istom je razdoblju zabilježen i značajan let breskvina savijača (Cydia molesta), koji također napada i plodova jabuke.

Pojava druge generacije moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) je zabilježena već nakon 13. lipnja o.g., a naročito nakon 27. lipnja o.g.! Ali, na većini lokaliteta u Međimurju od 2013. godine bilježimo početak retrogradacije ili iznenadnog pada populacije ovog periodičkog ili povremenog nametnika, koji se masovnije javljao na svim županijskim lokalitetima u prethodnih desetak godina, pa od istog na većini županijskih lokaliteta ne očekujemo značajnije štete tijekom 2016. sezone! Populacije savijača kožice plodova jabuke i kruške je na praćenim lokalitetima u proteklom razdoblju bila značajna samo kod vrste Archips (naročito u danima 13.-27. lipnja o.g.!), dok kod nekih vrsta nismo bilježili kritični let (npr. Adoxophies, Pandemis).

U narednom je razdoblju nadalje potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške protiv najvažnijih tehnoloških  nametnika samo u nasadima gdje nisu zabilježene štete od proljetnih niskih temperatzra zraka! U integriranoj su proizvodnji u Republici Hrvatskoj za tu namjenu dopušteni slijedeći pripravci: Calypso 480 SC (2x, K = 14 dana), Mimic SC (2x, K = 21 dan), Runner SC (3x, K = 14 dana), Insegar WP (2x, K = 35 dana, Pyrinex 250 ME (2x, K = 28 dana), Mospilan SP (2x, K = 14 dana), Affirm WG (2x, K = 7 dana) i Coragen SC (2x, K = 14 dana).

U zadnjim zaštitama jabuka prednost dajemo insekticidima kraće karence (npr. Affirm, Coragen, Runner, Mospilan, Calypso)!

Također, na hrvatskom tržištu od 2012. godine imamo dostupan i biološki insekticid na osnovi granulovirusa Madex SC (6x, K = nije primjenljivo). Granulovirus primjenjivati u večernjim satima, uz dodatak 0,5 % šećera radi poticanja gusjenica na konzumiranje.

Osjetljive sorte jabuka na napad crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (Gala, Elstar, Braeburn, Fuji, Zlatni delišes) još uvijek redovito kontrolirati na populaciju ovog nametnika. Vrlo visoke dnevne temperature i sparina sigurno pogoduje prekomjernom umnažanju ljetne populacije ovog značajnog fiziološkog nametnika jabuke. Od akaricida su u našoj zemlji u integriranoj proizvodnji dopušteni s ograničenjem slijedeći pripravci (akaricidi): Apollo SC, Nissuron, Vertimec EC, Kraft EC, Envidor SC, Zoom SC i Masai WP. Lokalno se razvija i hrđasta grinja jabuke (Aculus) koja štete pričinjava u rasadnicima i mladim nasadima gdje se formira rodni volumen (naročito na sorti Idared, Jonagold).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

U nasadima krušaka redovito pratiti populaciju i po potrebi poduzeti mjere usmjerenog suzbijanja ljetne populacije kruškine buhe (Psylla pyri). Preporuka o dopuštenim insekticidima protiv ovog nametnika objavljena je u uputi od 3. lipnja o.g.!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis