Obavijest proizvođačima rajčice 07.07.2016.

Ovo je preporuka za proizvođače rajčice na otvorenom i u zaštićenom prostoru. Potrebno pratiti zdravstveno stanje  usjeva i ovisno o simptomima provesti odgovarajuću zaštitu. Najvažnije bolesti koje se mogu javiti na rajčici jesu;

Plamenjača  – optimalna temperatura za razvoje gljivice uzročnika plamenjače je 18-220C, velika zasićenost zraka vlagom. Simptomi na listu – svijetlosmeđe pjege nepravilnog oblika, koje kasnije nekrotiziraju, stabljici- eliptične pjege na mjestu gdje peteljka lista izlazi iz stabljike. Napadu su podložnije bujnije sorte. Zaštitu izvršiti sa velikim utroškom škropiva.  U vanjskom uzgoju rajčice za zaštitu protiv plamenjače ima registrirano 60 pripravaka.

Siva plijesan –bolesti koja je karakteristična za zaštićene prostore. Optimum za razvoj navedene bolesti obilnija gnojidba dušikom, slaba osvijetljenost i prozračivanje, visoka vlaga zraka, oštećeno tkivo ( naročito nakon zalamanja zaperaka)-sve su to uvjeti za olakšanu infekciju patogena. Baršunasta plijesan rajčice– optimalna temperatura razvoja bolesti je 22-240C, visoka vlaga zraka. Simptomi bolesti kreću od starijih listova u vidu maslinasto zelenih pjega na naličju lista, usljed jakog napada može doći do defolijacije biljaka. Mjere borbe otporni hibridi i fungicid registriran za tu namjenu.

Koncentrična pjegavost rajčice – uvjeti razvoja bolesti su temperatura zraka 20-250C, visoka relativna vlaga zraka. Simptomi bolesti su tamne pjege na listovima i stabljici sa vidljivim koncentričnim krugovima .

Fungicidi registrirani na rajčici u zaštićenom prostoru; Ortiva, Ridomil gold MZ pepite, Stroby WG, Topsin M 500 SC, Antarcol WG 70, Driza WG, Velum prime.

Insekticidi dozvoljeni u rajčici u zaštićenom prostoru; Actara WG 25, Boxer SL 200, Confidor 200 SL, Dali, Decis 2,5 EC, Direkt, Kohinor, Kraft 15 EC, Laser, Runner 240 SC, Mospilan, Avaunt EC, Pyxal, Mospilan 20 SP, Decis 100 EC,

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. ( barem jednom)!!!!Sve dozvoljene pripravke, zajedno sa uputama, registracijama i dozvolama mogu se pronaći na linku http://fis.mps.hr .Važno je voditi računa o karenci primijenjenog sredstva!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis