Obavijest maslinarima! 07.07.2016.

Sredinom lipnja u zapadnom dijelu županije zabilježene su velike količine oborina (od 100-150 mm/m2) a zadnje, znatno slabije, početkom treće dekade lipnja na cijelom području (2-10 mm/m2). Takvi uvjeti pogodovali su donekle intenzivnijoj pojavi maslinove muhe za ovo doba godine u odnosu na uobičajene uvjete sa suhim lipnjem.

Sukladno tome, gotovo na svim lokalitetima registriran je nešto brojniji let maslinove muhe (Bactrocera oleae) te ukoliko bi vremenski uvjeti i dalje bili povoljni, štete prouzročene napadom prve generacije maslinove muhe bile bi ogromne. Međutim, s obzirom na vrlo visoke temperature ovih dana (preko 28oC) kao i meteorološku prognozu za predstojeći period koja predviđa dodatni porast temperatura, predviđa se da će oni biti manje povoljni za razvoj maslinove muhe. Preciznije, očekuje se veći mortalitet ličinki početnog razvojnog stadija  uobičajen za takve vremenske prilike.

Ipak, u cilju smanjenja brojnosti odraslih oblika preporuča se usmjerena zaštita korištenjem metode zatrovanih mamaca. U tu svrhu mogu se koristiti Eco-trapovi vješanjem u krošnju masline prema preporuci proizvođača ili gotovi tvornički pripravak Success bait. Zaštita se obavlja na način da se 1 lit ovog insekticida pomiješa s 20-25 litara vode što je dovoljno za 1 ha maslina  (oko 150-250 stabala). Po jednom stablu treba 1-2 dcl otopine. Ovakav način zaštite je dosta brz i učinkovit te se za jedan sat može zaštiti oko 300 stabala. Sama tehnika prskanja je takva da se ručnom (ili leđnom) prskalicom tretira južni-jugoistočni dio krošnje ali da se prskalica prethodno namjesti na stvaranje što krupnijih kapi koje su kao takve poželjne u primjeni ove metode zaštite. Pri izvedbi zaštite može se tretirati i drugo raslinje u masliniku ili na rubovima maslinika (primjerice, smokva, rogač, prirodna makija i sl.). Razmaci između prskanja trebali bi iznositi najviše 10-15 dana a u slučaju oborina zaštitu je potrebno napraviti odmah po prestanku oborina. Cilj ovakvog načina zaštite je suzbiti odrasle muhe prije polaganja jajašaca u plod. Stoga je neophodno zaštitu početi obavljati na vrijeme i držati se spomenutih razmaka prskanja. Poželjno je da se u zaštitu uključi što više maslinara a najidealnije, na nekom ograničenom području zaštitu sprovoditi organizirano.

Umjesto Success baita može se koristiti i buminal (hidrolizirani protein) uz dodatak insekticida na bazi djelatne tvari dimetoata (Rogor, Chromgor, Perfekthion, Calinogor) uz isti postupak kao i kod Succes baita. Također, pri primjeni metode zatrovanih mamaca moguće je korištenje spomenutih pripravaka u improviziranim lovkama tj. lovnim posudama (najčešće boce s otvorima).

Ukoliko dođe do kakvih promjena (prvenstveno ekoloških uvjeta) maslinari će biti pravovremeno obaviješteni.

Pripravke koristiti  prema uputama proizvođača, najbolje u kasnim popodnevnim ili ranim jutarnjim satima.  Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Podsjećamo poljoprivredne proizvođače na obvezu redovitog pregleda prskalica. Svi uređaji za primjenu pesticida moraju biti barem jednom pregledani do 26. 11. 2016.

Pregledu ne podliježu: ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i ručni pogon te leđni raspršivači na motorni pogon.

Podsjetnik na obvezno vođenje evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja i zbrinjavanje potrošene ambalaže na propisani način.

Antun Kotlar,dipl.ing.agr.
Antun.Kotlar@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis