Obavijest za koštičavo voće! 04.07.2016.

Breskva

u nasadima breskve kojima se bliži berba potrebno je zaštiti plodove protiv truleži fungicidima kratke karence kao što su  Luna experience, Signum , Teldor SC 500 ( 3 dana) i  Indar  5 EW (3 dana),  te Switch 62,5 WG ( 7 dana), Difcor ( 7 dana ), Nativo 75 WG.

Radi leta breskvinog savijača i breskvinog moljca potrebno je izvršiti tretiranje protiv nametnika insekticidima kratke karence  Affirm  7 dana, Coragen 20 SC 14 dana, Avaunt EC ,  Runner 240 SC ( 7 dana)

Šljiva

Suzbijanje šljivinog savijača ( Cydia funebrana) uzročnika „crvljivosti“ plodova  koji su kasnije podložni napadu sekundarnih parazita, a to je gljivica  uzročnik truleži plodova.  Protiv šljivinog savijača dozvoljeni su insekticidi Coragen 20 SC i Decis 100 EC.  Protiv truleži plodova ( Monillinia)   Indar  5 EW, Teldor SC 500 i Topsin M 500 SC .

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !

Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. ( barem jednom)!!!!

 Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.,
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis