Obavijest povrćarima! 04.07.2016.

Prije najavljenih oborina, koje su predviđene od srijede,  potrebno je provesti zaštitu od bolesti u plodovitom povrću. Primjenu fungicida je potrebno prilagoditi vrsti štetnog organizma i propisanoj karenci.  Također, u mjerama kemijske zaštite, birati sredstva kraće karence.

Kultura

Bolest

Trgovački naziv

Rajčica

 

 

 

 

 

Plamenjača, koncentrična pjegavost

 

Plamenjača

 

Pepelnica, plamenjača,baršunasta plijesan

Electis WG, K= 7 DANA

 

Ranman Top, K=3 DANA

Equation Pro, K= 7 DANA

 

Ortiva, K= 3 DANA

Paprika

Pepelnica

 

 

 

 

 

Signum DF, K=7 DANA slatke sorte

 

Stroby DF, K= 3 DANA

 

 

Zaštitu obaviti po mirnom vremenu.Poljoprivredne proizvođače podsjećamo na obvezu redovitog pregleda prskalica sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ( NN142/12). Svi uređaji moraju biti barem jednom pregledani do 26.11.2016 godine, a popis ovlaštenih ispitnih stanica se nalazi na stranicama Ministarstva poljoprivrede. Uređaji koji ne podliježu pregledu: ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i ručni pogon, te leđni raspšivači na motorni pogon.

 Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

                                                                                Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić
E-mail: Zrinka.Krpan.Buic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis