Obavijest proizvođačima tikvenjača 01.07.2016.

Za naredni period najavljeni su povremeni pljuskovi. Vlaga u usjevu uz povoljne temperature pogoduje razvoju bolesti tikvenjača (plamenjača, trulež stabljike, pepelnica, antraknoza, bakterijska pjegavost…).

Za preventivnu zaštitu koristiti jedan od fungicida:

Nordox 75 WG (plamenjača; krastavci, lubenice, bundeve; K-28 bundeva, 14 lubenica, krastavci)
Neoram WG (plamenjača, bakterijska pjegavost; dinja, krastavci, tikva, tikvica; K-20 dana). Preparate na osnovi bakra koristiti do cvatnje.
Quadris (plamenjača; trulež stabljike, krastavac, lubenica, dinja, buča; K-3 dana),
Ortiva (plamenjača, pepelnica; krastavci, tikvice, tikva; K- 3 dana)
Equation PRO (plamenjača; krastavac, dinja, tikvica K- 7 dana)
Antracol WG 70 (plamenjača, antraknoza; krastavac, dinja, lubenica; K-7 dana).

Ovisno o pojavi crvenog pauka, tripsa, muha lisnih minera, lisnih uši odabrati insekticid:

Vertimec 018 EC (crveni pauk, trips, muha lisni miner; krastavac, lubenica, dinja; K- 3 dana)
Kraft 18 EC (trips, muha lisni miner; krastavac, dinja; K-3 dana)
Mospilan 20 SP (lisne uši, kalifornijski trips; krastavac; K- 3 dana)
Actara 25 WG (lisne uši; krastavac, lubenica, dinja, tikvice; K- 3 dana)
Calypso SC 480 (lisne uši; krastavac, dinja, lubenica; K- 3 dana)
Pirimor 50 WG (lisne uši; krastavac; K- 4 dana)
Teppeki 500 WG (lisne uši; krastavac, lubenica, dinja, tikva, tikvica; K- 3 dana).

Odabrati SZB ovisno o periodu do berbe tj. paziti na karencu ako je započela berba plodova. 

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list.

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić,
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr