Obavijest proizvođačima luka i češnjaka 01.07.2016.

Za naredne dane najavljene su povremene oborine. Prije oborina provesti zaštitu usjeva luka i češnjaka (plamenjača, hrđa, pjegavost lista, siva plijesan i bijela trulež).

U luku se može primijeniti jedan od fungicida:

GALBEN C (benalaksil+bakar) – plamenjača
RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (metalaksil+mankozeb) – plamenjača
FOLIO GOLD (metalaksil) – plamenjača
QUADRIS (azosistrobin) – plamenjača
ACROBAT MZ WG (dimetomorf) – plamenjača
LUNA EXPERIENCE (fluopiram) – hrđa, purpurna pjegavost
TELDOR SC 500 (fenheksamid) – bijela trulež, siva plijesan
SWITCH 62,5 WG (fludioksonil) – siva plijesan     

U češnjaku se zaštita može provesti primjenom jednog od fungicida:

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (metalaksil+mankozeb) – plamenjača
QUADRIS (azosistrobin) – plamenjača
ACROBAT MZ WG (dimetomorf) – plamenjača
FOLIO GOLD (metalaksil) – plamenjača
SCORE 250 EC, AGRO, DIFO EC (difenkonazol) – obična pjegavost, hrđa
LUNA EXPERIENCE (fluopiram) – hrđa, purpurna pjegavost
FOLICUR 250 EW, FOLIAR (tebukonazol) – hrđa, bijela trulež, siva plijesan

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list.

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić,
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis