Obavijest voćarima 29.06.2016.

Ovih su dana pale različite količine oborina ovisno o lokaciji i stvoreni su povoljni uvjeti za daljnji razvoj bolesti u nasadima.

U nasadima jabuka nastaviti sa preventivnom zaštitom protiv fuzikladija i pepelnice pripravcima kontaktnog djelovanja pazeći na pripravke koji su do sada primijenjeni – na njihov dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone.

Protiv fuzikladija mogu se primijeniti pripravci kao što su:

a.t.kaptan (Captan 80 WG, Merpan 80 WDG, Captan WP 50, Kastor)
a.t.metiram (Polyram DF)
a.t.mankozeb (Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80 WP)
a.t.propineb (Antracol WG 70)
a.t.ditianon (Delan 700 WG)

U zaštiti protiv pepelnice koristiti pripravke na bazi sumpora (pazeći na vrijeme primjene).

Pratiti populaciju crvenog voćnog pauka i lisnih uši i po potrebi primijeniti sredstvo za zaštitu bilja koje ima dozvolu.

Prije svake primjene sredstava za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom, pazeći na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene kao i broj dozvoljenih primjena u toku jedne vegetacijske sezone.

Voditi obaveznu evidencijsku listu i ambalažu propisno zbrinuti.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida (https://www.savjetodavna.hr/preporuke/18/7723/obavijest-poljoprivrednicima/).

 

Mira Živković,dipl.ing.,
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis