Obavijest vinogradarima 29.06.2016.

Kišna razdoblja u proteklom periodu pogodovala su infektivnom potencijalu plamenjače (Plasmopara viticola).

Fungicidi za zaštitu od plamenjače su: Pergado F, Pergado MZ, Curzate F, Azimut 80 WG, Pergado M, Electis WG i dr.

Stalno sparno i toplo vrijeme pogoduje pepelnici (Erysiphe necator) protiv koje se mogu upotrijebiti Nativo 75 WG, Domark ME, Dynali EC, Falcon EC, Luna Experience SC, Falcon EC. Kod primjene sumpora protiv pepelnice paziti na temperature, jer kod temperatura zraka koje su više od 28°C javlja se fitotoksičnost.

Letom je započela ljetna generacija grožđanih moljaca (Lobesia). Napad moljaca na grozdovima uzrokuje jači napad sive plijesni (Botrytis cinerea).

Za suzbijanje se mogu koristiti insekticidi Laser KS, Avaunt 15 SC, Coragen SC ili Affirm.

U ekološkoj zaštiti vinograda protiv plamenjače upotrijebiti Mycosin ili Blocks, a za suzbijanje pepelnice i sive plijesni Equisetum plus i AlgoVital, te Kalijeva staklena voda. Kod ovih pripravaka važna je pravovremena primjena tj. prije pojave simtoma bolesti (preventivno). Mogućnosti miješanja provjeriti na deklaraciji uz proizvod.

Pripravke primijeniti sukladno pratećoj uputi proizvođača i Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS-pogledati na stranici MP). Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisani način. Obavezno voditi evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja.

Strojevi za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici pesticida moraju biti najmanje jednom pregledani do 26.11.2016. godine. Nakon ovoga datuma se neće smjeti koristiti ako nisu pregledani i ako nemaju valjani znak o obavljenom pregledu.

 

                                                                     Natalija Peter-Hunjadi, dipl.ing.agr.,
natalija.peter.hunjadi@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis