Obavijest maslinarima 24.06.2016.

Ovisno o lokalitetu, ovisno o sortimentu i ovisno o kondiciji nasada na našem području plodići su dosegli veličinu od 3 do 7 mm. Upozoravamo maslinare koji još nisu proveli usmjereno tretiranje protiv maslininog moljca (Prays oleae) da je krajnji rok da to učine. Pripravci su navedeni u obavijesti od 10.06.2016. Na pojedinim lokalitetima bilježimo i jaču pojavu pipa za koje preporučamo postavljanje lovnih traka. Lokalno bilježimo početak pojave maslininog svrdlaša (Caenorhinus cribripennis). Upućujemo maslinare da u narednom razdoblju redovito-minimalno jednom tjedno pregledavaju nasade na pojavu ovog štetnika. Do okoštavanja napad je teže vidljiv jer plodići vrlo brzo crne i otpadaju, posebice pri visokim temperaturama, što kod neredovitih pregleda može promaknuti. Kod kasnijih napada simptomi se lakše uočavaju. Intenzitet pojave svrdlaša može biti različit ovisno o lokalitetu, ovisno o redovitosti provođenja mjera zaštite posebice u prethodnim vegetacijskim sezonama.

 


Obratiti pažnju na simptome napada.

Suzbijanje je potrebno je provoditi ovisno o intenzitetu i vremenu pojave štetnika u pojedinom nasadu!

Za procjenu stanja u pojedinačnim nasadima registrirana gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za savjetovanje kroz savjetnički paket ZAŠTITA BILJA.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Sredstva za zaštitu bilja moraju se stručno upotrebljavati prema uputama, upozorenjima, obavijestima i ograničenjima koja su navedena na etiketi. Profesionalni korisnik je obvezan voditi evidenciju o uporabi pesticida. Uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitom pregledu, do 26. studenoga 2016. godine moraju biti barem jednom pregledani i imati znak o obavljenom pregledu.

 

Karmen Karlić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis