Obavijest vinogradarima 23.06.2016.

U nasadima vinove loze i dalje je potrebno provoditi redovitu zaštitu protiv peronospore vinove loze primjenom jednim od pripravaka: Ridomil Gold Combi, Galben F, Fantic F, Forum Star DF, Pergado F, Galben M, Profiler WG ili Electis WG, Forum Star DF, Acrobat MZ, Melody duo WP.

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) može se primijeniti jedan od sljedećih pripravaka: Crystal KS, Talendo, Vivando SC, Postalon 90, Collis, Luna Experience SC, Dynali  i sl.

U zaštiti protiv sive plijesni kod sorata koje ulaze u fazu zatvaranja grozda preporučujemo primjenu specifičnih botriticida: Teldor SC 500, Chorus 75 WG, Cantus, Pyrus 400 SC i sl.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskomm sustavu (www.mps.hr).

Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obveza je voditi evidencije o primijeni sredstava za zaštitu bilja, a sredstva, dok su na gospodarstvu, skladištiti na propisani način. Sa praznom ambalažom postupati u skladu s propisima.

Uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim tehničkim pregledima, a rok do kojeg moraju biti pregledani je 26.11.2016. godine.

 

                                                                                                                              Vesna Bradić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Vesna.Bradic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis