Obavijest proizvođačima krumpira 23.06.2016.

Krumpir se nalazi u fazi pred cvatnju. Od posljednje preporuke za zaštitu krumpira prošlo je 23 dana. Kiša koja je pala u tom periodu isprala je primijenjena sredstva, a za naredna tri dana najavljene su nove oborine. Nasade krumpira potrebno je zaštiti od plamenjače primjenom jednog od fungicida sa preventivnim i kurativnim djelovanjem:

MELODY DUO WP 66,75 (iprovalikarb+propineb)
ANTRACOL COMBI WP 76 (cimoksanil+propineb)
REVUS, PERGADO MZ (mandipropamid)
INFINITO (propamokarb+flupikolid)

Također, ako je uočena pojava ličinki krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), potrebno je provesti zaštitu prema preporuci od 13.6.2016. 

Za suzbijanje plamenjače krumpira i zlatice u fazi pred cvatnju mogu se pomiješati sredstva:

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (metalaksil+mankozeb) – 2,0-2,5 kg/ha uz utrošak vode 800 – 1000 l/ha. K- 28 dana. Dozvoljena su tri tretiranja u vegetaciji.
+
ACTARA 25 WG (tiametoksam) – 80 g/ha uz utrošak vode od 500-800 l/ha. K-14 dana. Dozvoljena dva tretiranja u vegetaciji.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine.

Nakon upotrebe korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Podsjećamo da u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Do 26.11.2016. svi uređaji za primjenu pesticide moraju biti barem jednom pregledani!

Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

Redoviti pregled mogu obavljati samo ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede, njihov popis je objavljen na web stranici Ministarstva.

 

Marijana Lemić, mag.ing.fitomedicine,
e-mail: Marijana.Lemic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis