Obavijest proizvođačima jabuka! 14.06.2016.

Prognostičari u narednom razdoblju najavljuju toplo i sparno vrijeme s povremenim lokalnim pljuskovima koji će omogućiti sekundarno širenje krastavosti jabuke (Venturia inaequalis)    osobito u voćnjacima s vidljivim simptomima na listu. Toplo i sparno vrijeme veoma pogoduje širenju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) te je prilikom zaštite jabuka potrebno posebnu pozornost posvetiti i ovoj bolesti.

U ovom periodu prednost dajemo preventivnoj zaštiti nasada jabuka primjenom fungicida površinskog mehanizma djelovanja: Polyram DF, Delan 700 WDG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80, Penncozeb 75 DG, Captan 80 WG ili Captan WP 50.

Za zaštitu od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) mogu se koristiti: Luna Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC, Crystal te pripravci na bazi strobilurina ili sumpora.

Toplo vrijeme pogodovalo je jačoj aktivnosti štetnika, ponajprije jabučnog savijača (Cydia pomonella) kod kojeg smo zabilježili ubušivanje gusjenica u plodove, ali i kritične ulove na feromonske klopke.  Za njegovo suzbijanje mogu se koristiti insekticidi: Pyrinex 250, Mospilan 20 SP, Calypso SC 480, Coragen 20, Affirm i sl.

U pojedinim je voćnjacima zabilježen porast populacije jabučne krvave uši, a za njeno suzbijanje moguće je koristiti specifični aficid Pirimor 50 WG.

Radi zaštite pčela primjenu insekticida obavite u vrijeme kada pčele ne lete, a prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

U voćnjacima gdje su zabilježene 100 %-tne štete od mraza i potpuni gubitak uroda, mjere zaštite protiv tehnoloških štetnika ploda (jabučni savijač, savijači kožice ploda) nisu potrebne.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Uspjeh zaštite vaših voćnjaka uvelike ovisi o kvaliteti aplikacije pa vas podsjećamo i na zakonsku obvezu pregleda prskalica i atomizera najkasnije do 26. studenoga ove godine.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis