Obavijest vinogradarima! 13.06.2016.

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze, početkom cvatnje ranih sorata, proteklo je 11 dana. U tom smo periodu zabilježili toplo vrijeme s povremenim pljuskovima. Pojava simptoma plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) zabilježena je u zadnjoj dekadi svibnja, a uvjeti za sporulaciju na naličju lista i sekundarno širenje bolesti ostvareni su početkom lipnja. Svako duže zadržavanje vlage na listu uslijed  kiše ili rose omogućit će nove infekcije pa vinogradare upozoravamo da redovito kontroliraju zdravstveno stanja vinove loze i provode zaštitu!

Tablica 1. Ukupna količina kiše zabilježena na agroklimatskim stanicama od 2. do 13. lipnja

Lokalitet

mm/m2

Carevdar

9

Čepelovec

28

Đelekovec

4

Kalnik

19

Koprivnica

23

Kozarevac

25

Križevci

10

Novigrad Podravski

17

Virje

11

Cvatnja vinove loze na ranim sortama završava dok na srednje ranim i kasnim sortama još uvijek traje. Unatoč cvatnji potrebno je redovito provoditi mjere zaštite vinove loze, a tijekom cvatnje izbjegavati pripravke na osnovi bakra i sumpora.

Za zaštitu od plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) krajem cvatnje mogu se koristiti pripravci Ridomil Gold Combi 45 WG, Forum Star, Pergado F, Galben F,  Fantic F, Melody Duo WP, Galben M, Profiler WG ili Electis WG. Na lokalitetima gdje su prisutni simptomi peronospore prednost dajemo pripravcima: Acrobat MZ, Melody Duo WP ili Forum Star WP.

Toplo i sparno vrijeme pogoduje i širenju pepelnice u vinogradima. Za zaštitu od pepelnice vinove loze  (Erysiphe necator) možete koristiti fungicide Luna Experience SC, Collis SC, Crystal KS, Nativo WG, Domark ME,  Postalon SC, Talendo, Dynali EC, Foliar 250 i sl.

Za zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) nakon cvatnje preporučujemo primjenu specifičnih botriticida: Teldor SC 500, Chorus 75 WG, Cantus, Pyrus 400 SC ili Geoxe.

Kako je u Križevcima 2010. potvrđena pojava fitoplazme Flavescens doree, a u 2011. je prvi puta potvrđena i zaraženost američkog cvrčaka, na tom je području potrebno provoditi usmjerene mjere suzbijanja američkog cvrčka, a vinogradare na to obvezuje i Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 7/13). Suzbijanje američkog cvrčka preporuča se i u ostalim vinogradima gdje su prošlih godina primijećeni simptomi fitoplazmoza.

Prvo suzbijanje američkog cvrčka provodi se nakon cvatnje vinove loze.

Za tu namjenu su u Hrvatskoj registrirani insekticidi Actara 25 WG, Decis 2,5 EC,  Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel-D i Cythrin Max.

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja tek po završetku cvatnje, u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis