Obavijest voćarima! 09.06.2016.

Posljednja preporuka za zaštitu nasada jabuke  i kruške od krastavosti (Venturia spp.) upućena je prije 10 dana.  Opasnosti od primarnih infekcija više nema, no u nasadima u kojima ima simptoma krastavosti na lišću, postoje, gotovo svakodnevno, uvjeti za sekundarne infekcije. Povremeni lokalni pljuskovi, kao i jutarnja rosa  omogućuju širenje zaraze sa zaraženih listova na plodove i na nezaraženo lišće unutar nasada.

Za daljnje zaštite plodova i lišća potrebno je koristiti preventivne pripravke s površinskim djelovanjem na bazi slijedećih aktivnih tvari: mankozeb ( Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb id r.), propineb (Antracol  WG 70), metiram ( Polyram DF), ditianon ( Delan 700 WG), kaptan (Merpan 80 WDG, Captan WP 50, Kastor i dr.), ciram ( Ziram 76 WG),  te pripravke na bazi strobilurina: Stroby WG ili Zato 50 WG.

Treba voditi računa o tome da se pripravci iz skupine ditiokarbamata ( mankozeb, poropineb, metiram, ziram) ne smiju koristiti više od 3x godišnje i ne uzastopno više puta, Stroby najviše 2 puta u sezoni, a Zato 50 WG najviše 3 puta u sezoni..

Za zaštitu od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) mogu se koristiti sumporni pripravci, a ako je napad jak, mogu se primijeniti Luna Experience ili Domark 40 ME.

U nasadima u kojima je ostalo plodova nakon mraza, za suzbijanje gusjenica jabučnog savijača (Cydia pomonella) koristiti npr. Pyrinex 250, Mospilan 20 SP, Calypso SC 480, Coragen 20 i sl.

U voćnjacima gdje je prisutan  miner  okruglih mina (Leucoptera malifoliella)  i jača populacija lisnih uši, prednost dajte insekticidu Calypso SC 480.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN

Podsjećamo poljoprivrednike na zakonsku obavezu testiranja rada prskalica i atomizera. Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim tehničkim pregledima, a rok do kojeg moraju biti pregledani je 26.11.2016. godine.

                                                                                 Sanja Gregurić, dipl.ing.agr
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis