Obavijest vinogradarima! 09.06.2016.

Vinova loza se ovisno o sortimentu i položaju nalazi u razvojnom stadiju cvatnje ili završetka cvatnje. Zbog intenzivnog porasta lisne mase i najavljenih oborina u narednim danima raste mogućnost infekcije uzročnicima :plamenjače ,pepelnice i sive plijesni. Zaštitu od plamenjače ( Plasmophara viticola) treba nastaviti jednim od sistemičnih pripravaka:   Acrobat MZ, Profiler, Mikal Premium F, Forum Star DF, Curzate F SC, Ridomil  Gold  Combi 45 WG, Mildicut  SC , Pergado F/M  , Fantic F/M,  VeritaMelody Duo WP, Equasion Pro, Antracol  Combi WP, Fungicidi koji sadrže folpet imaju postrani učinak na uzročnika sive plijesni.

Za zaštitu od uzročnika pepelnice (Erysiphe necator) preporučamo jedan od pripravaka: Crystal, Nativo WG, Talendo EC, Luna Experince, Indar 5 EW, Dynali, Fond 12 E, Systhane 24 E, Mystic EC, Stroby DF, Vivando SC,  Domark ME ili Postalon 90 SC.

Na osjetljivim sortama gdje je završila cvatnja zaštitu od uzročnika sive plijesni ( Botrytis cinerea) moguće je napraviti jednim od specifičnih botriticida: Cantus, Pyrus 400 SC Teldor SC 500Chorus 75 WG , Switch 62,5 WG, Driza WG.

Na opažačkim mjestima pepeljasti grožđani moljac ( Lobesia botrana) se lovi u smanjenom intenzitetu, dok se žuti grožđani moljac ( Eupecilia ambiguella) ne lovi. Za sad nije potrebno provoditi zaštitu.

Zaštitu provesti prema uputama na etiketi .

Ivana Tomac Talajić dipl. ing.agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@gmail.com

Pripremi za ispis