Obavijest vinogradarima! 08.06.2016.

Vinova loza je u intenzivnom porastu,cvatnja je ovisno o lokalitetu i sortimentu u tijeku ili je završila (obala i otoci).Vremenske prilike su nestabilne (lokalni pljuskovi najavljeni su tijekom vikenda, relativna vlaga je visoka), pa postoje mogućnosti razvoja osnovnih gljivičnih bolesti. Stoga preporučujemo nastaviti zaštitu od plamenjače (Plasmopara viticola) uporabom jednog od sistemičnih  pripravaka:Curzate-F SC, Fantic F/M, Mikal  Premium F, Forum star DF,Equation pro, Ridomil Gold Combi, Pergado F  ili Melody Duo WP.

Visoke dnevne temperature kao i visoka relativna vlaga zraka u narednom razdoblju više će  pogodovati razvoju pepelnice (Erysiphe necator) , stoga za suzbijanje ove bolesti preporučujemo Topas 100 EC,Nativo WG,Stroby DF,Vivando SC,Talendo EC,Domark ME, Postalon 90 SC  te Luna Experience SC i  Dynali EC  u vinogradima s osjetljivim sortama kao i  na lokalitetima na kojima redovito bilježimo ovu bolest.

U vinogradima gdje je cvatnja pri kraju  a sortiment pokazuje sklonost pojavi sive plijesni (Botrytis cinerea) preporučujemo uključiti pripravak protiv ove bolesti-Pyrus 400 SC,Driza,Teldor SC 500,Luna privilege,Switch 62,5 WG  ili Cantus.

Na opažačkim lokalitetima nije zabilježen značajniji ulov  pepeljastog moljca (Lobesia botrana).

Podsjećamo na zakonsku obvezu pregleda uređaja za primjenu pesticida (traktorske prskalice,atomizeri) do 26.11.2016. koje obavljaju ovlaštene ispitne stanice (popis na www.mps).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača,ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis