Obavijest proizvođačima višnje i trešnje! 08.06.2016.

U nasadima višnje i trešnje sa sortama kasnijih epoha dozrijevanja, dolazi do promjene boje ploda. Let trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) zabilježen je prije nekoliko dana te je u nasadima, koji nisu u potpunosti stradali od mraza, potrebno provesti tretiranje pridržavajući se propisane karence.

Od pripravaka  je moguće koristiti: Chromgor 40, Rogor 40, Perfekthion, čije su karence 21 dan ili pripravak Mospilan 20 SP, Mospilan 20 SG (registriran i za suzbijanje lisnih ušiju) s karencom 14 dana, Imidan 50 WG s karencom 14 dana.

Zaštitu protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i kozičavosti (Blumeriella jappii)  na trešnji  moguće je provesti pripravkom Delan 700 WDG, karenca 21 dan.

Za suzbijanje kozičavosti višnje i trešnje može se koristiti pripravak Chromodin S-65, karenca 14 dana.

Pripravak  Topsin M 500 SC registriran je za suzbijanje kozičavosti i paleži rodnih grančica te treulež ploda ( Monilinia spp)  na višnji uz karencu 14 dana.

Luna expirience ima dozvolu za suzbijanje paleži cvijeta i truleži ploda  (Monilinia spp.) na trešnji uz karencu od 3 dana, dok se na višnji koristi za suzbijanje sušenja rodnih grančica i palež cvijeta  (Monilia laxa), trulež plodova (Monilinia fructigena) te smanjuje zarazu kozičavosti višnje. Kerenca za višnju je 7 dana.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

 

Pripremi za ispis