Obavijest proizvođačima kasnog kupusa ! 08.06.2016.

U tijeku su pripreme za presađivanje kasnog kupusa, karfiola i brokule. Suzbijanje korova

kod ovih kultura moguće je provesti herbicidima navedenim u tablici 1.Obavezno pročitati upute o primjeni odabranog sredstva zbog pravilnog načina primjene i mogućih ograničenja.

Tablica 1.

Aktivna tvar

Naziv pripravka

Namjena

Kultura

Doza i primjena

 

 

 

 

 

 

 

Metazaklor

 

 

 

 

 

 

 

Butisan S

 

 

 

 

 

 

Jednogodišnji širokolisni i travni korovi

Bijeli i crveni kupus

 

 

Cvjetača

 

 

 

 

Brokula

Kineski kupus

 

 

Kelj

 

2l/ha 8-10 dana nakon presađivanja

 

1,5 prije nicanja

1-1,5 u stadiju 6-8 listova ili 7-14 dana nakon presađivanja

 

1-1,5 u stadiju 6-8 listova ili 6-8 dana nakon presađivanja

 

1,75 l/ha u stadiju 6-8 listova ili 6-8 dana nakon presađivanja

Napropamid

Devrinol 45 FL

Jednogodišnji širokolisni i travni korovi

Kupus

Kelj

Cvjetača

2-4 l/ha uz inkorporacija na 2-5 cm

Oksifluorfen

Galigan 240 EC

 

Goal

Jednogodišnji širokolisni korovi

kupus

1,5-2,5 l/ha prije presađivanja

2-3 l/ha

 

 

 

 

 

 

 

Pendimetalin

Dost 330

 

 

 

 

 

Stomp 330 E

 

 

Pendigan 330 EC

 

 

 

Stomp aqua

 

 

Jednogodišnji travni korovi

 

 

 

Jednogodišnji širokolisni i travni korovi

 

Jednogodišnji širokolisni i travni korovi

 

Jednogodišnji širokolisni i travni korovi

Kupus

 

Kelj,kelj pupčar,cvjetača

 

 

Kupus,brokula,

cvjetača

 

Kupus,brokula,

cvjetača,kelj

pupčar

 

Kupus,brokula,

cvjetača

 

5l/ha prije presađivanja

4-5l/ha prije presađivanja

 

4-5l/ha prije presađivanja

 

4l/ha prije presađivanja

 

2,5-3ll/ha prije presađivanja uz

inkorporaciju

 

 

 

Fluroksipir

 

 

Tomigan 250 EC

 

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

 

 

kupus

 

0,8l/ha kada je kupus u fazi 5 listova

 

Metazaklor

 

Sultan 50 SC

Jednogodišnji širokolisni i travni korovi

 

Kupus,kelj

cvjetača,brokula

 

 

1,5-2l/ha 10 dana nakon presađivanja

 

Piridat

 

Lentagran 45 WP

 

Jednogodišnji širokolisni korovi

 

Kupus,brokula,

cvjetača,kelj

pupčar

 

 

2kg/ha nakon presađivanja

 

Cikloksidim

 

Focus ultra

Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi

Kupus i cvjetača

1-1,5l/ha

3-4l/ha

Fluazifop-P

Fusilade forte

Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi

 

kupus

0,8-1l/ha

1,3-2l/ha

Nakon presađivanja najveći problem predstavljaju kupusni buhača ( Phyllotreta spp.), čija je populacija jako prisutna .Populaciju ovih štetnika treba pratiti odmah po presađivanju i po potrebi vršiti tretiranja. Za suzbijanje ostalih štetnika preporuke će biti na osnovu pregleda kupusa tijekom vegetacije. Za suzbijanje buhača u tablici 2. navedeni su pripravci koji imaju  za to dozvolu .

Tablica 2.

Aktivna tvar

Naziv pripravka

Namjena

Kultura

Doza i primjena

 

deltametrin

 

Decis 2,5 EC

Kupusni buhači ,kup. bijelac, štitasti moljac, l.uši, sovica, moljac, trips

 

kupusnjače

 

0,3-0,5 l/ha

 

 

Alfa-cipermetrin

 

 

Fastac 10 EC

Kupusni buhač

kupusni bijelac,mali kupusar,k.moljac

kupusni štitasti moljac

l.uši,sovice

 

Kupus,brokula,

cvjetača,kelj

pupčar,kineski kupus

 

0,075l/ha

01l/ha

 

0,3l/ha

0,15l/ha

Cipermetrin

Cythrin max

Kupusni buhač

kupusni bijelac,mali kupusar,k.moljac

kupusni štitasti moljac

l.uši,sovice

 

 

Kupus,brokula,cvjetača

 

 

100 ml/ha

Cipermetrin

Klorpirifos

Nurelle D

Chromorel D

Kupusni buhač

Kupusni bijelac

 

kupus

0,6l/ha

0,5l/ha

 

U zaštiti protiv bolesti moguće je koristiti neki od pripravaka navedenih u tablici 3.

 

Djelatna tvar

Naziv pripravka

Bolest

Doza l,kg/ha

Karenca i broj primjena

Dozvole za

ostale kupusnjače

Azoksistrobin

 

 

 

 

 ORTIVA

 

 

 

 

 

 

ORTIVA TOP

 

 

koncentrična pjegavost

(Alternaria spp.)

bijela hrđa

(Albugo candida)

plamenjača

(Peronospora parasitica)

prstenasta pjegavost

(Mycosphaerella brassicicola)

pepelnica

(Erysiphe cruciferarum)

 

1l/ha

 14,2x

 

 

 

 

 

 

 

 

1l/ha

21, 2x 

 

 

 

 

 Kupusnjače

 

 

 

 

 

 

Kupus (crveni i bijeli)

Kelj,kelj pupčar

Brokula,cvjetača

 

 

 

 

 

Difenkonazol

 

 

 

SCORE 250 EC

 

 

 

 

 

 DIFCOR

 koncentrična pjegavost

(Alternaria spp.)

suha trulež

(Leptosphaeria maculans)

bijela pjegavost

(Pseudocercosporella capsellae)

koncentrična

 pjegavost,pepelnica,hrđe

 

pjegavost

   

 

0,3-0,5  l/ha

    21

    2x

 

 

 

 

 0,4-0,5l/ha

4x

 

 

 

kupusnjače

 

 

 

 

 

 

 cvjetača,kupus

Tiofanat-metil

TOPSIN 500 SC

koncentrična pjegavost

bijela trulež

siva plijesan

3,1x

1l/ha

Bijeli kupus

Propamokarb

Fluopikolid

INFINITO

plamenjača

1,6l/ha

14, 3x

Kupus(bijeli,crveni),brokula  cvjetača,pupčar

Trifloksistrobin

Tebukonazol

NATIVO 75 WG

koncentrična pjegavost

prstenasta pjegavost

suha trulež

bijela hrđa

svijetla pjegavost

pepelnica

0,4-1,2l/ha

21,3x

Brokula

Cvjetača

Kupus

Kelj pupčar

Piraklostrobin

Boskalid

SIGNUM

koncentrična pjegavost

prstenasta pjegavost

11/ha

21,2x

Kupus

Kelj pupčar

Brokula i cvjetača

Preparati na bazi bakra

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP

MODRA GALICA

RAME CAFFARO 32 WP

NEORAM WG

 

 

 

 

 

plamenjača

35

2x

Kupus

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja te atestirati strojeve za primjenu sredstava za zaštitu bilja  i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

 

Pripremi za ispis