Obavijest proizvođačima kupusa 07.06.2016.

Praćenjem pojave leptira u kupusu (žute ploče, feromoni) utvrđena je visoka populacija leptira kupusnog moljca (Plutella xyilostella) i kupusne sovice (Mamestra brassicae). Pregledom biljaka vidljive su prve štete od gusjenica s toga je u nasadu kupusa potrebno provesti zaštitu primjenom jednog od insekticida:

AVAUNT 15 SC (indoksakarb),
ALVERDE (metaflumizon),
LASER (spinosad),
AFFIRM (emamektin benzoat),
CYTRIN MAX (cipermetrin),
DIREKT SC, FASTAC 10 EC (alfa-cipermetrin),
DECIS 2,5 EC (deltametrin),
SUMIALFA 5 FL (esfenvalerat),
KARATE ZEON, LAMBDA 5 EC (lambda cihalotrin),
VANTEX (gama cihalotrin).

Navedeni insekticidi pružaju dobru zaštitu i od drugih insekata koji grizu lisno tkivo kupus (kupusni buhači, sovice pozemljuše, ostale štetne gusjenice…).

Preventivnu zaštitu nasada  od plamenjače (Peronospora parasitica), prstenaste pjegavosti (Mycossphaerella brassicicola) i bakterioza (Erwinia carotovora  subsp. carotovora, Xanthomonas campestris) provesti primjenom jednog od bakrenih pripravaka:

RAME CAFFARO 32 WP, CUPRO CAFFARO 50 WP, NEORAM WG (bakrov oksiklorid);
BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP (bakrov hidroksid).

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema preporukama proizvođača.

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Do 26.11.2016. svi uređaji za primjenu pesticide moraju biti barem jednom pregledani. Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

Redoviti pregled mogu obavljati samo ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede, njihov popis je objavljen na web stranici Ministarstva.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis