Obavijest vinogradarima 03.06.2016.

Razdoblje od zadnje preporuke obilježile su promjenjive klimatske prilike s čestim oborinama. Takvi uvjeti pogodovali su infekcijama plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Ostvareni su uvjeti za rani razvoj sive plijesni (Botrytis cinerea).

Razmaci između tretiranja fungicidima u vinogradu trebaju biti od maksimalno 14 dana, a razmaci ovisne o preparatu koji se koristi.

Preparati Ridomil Gold Combi 45 WG, Pergado F, Galben F, Fantic F imaju djelovanje i na peronosporu i na sivu plijesan.

Mogu se koristiti i preparati Melody Duo WP, Profiler WG,  Electis WG i sl.

Stalno sparno i toplo vrijeme pogoduje pepelnici (Erysiphe necator) protiv koje se mogu upotrijebiti Crystal, Nativo 75 WG, Domark ME, Dynali EC, Foliar 250, Luna Experience SC i sl.

Ukoliko je vinograd bio oštećen od mraza koristiti neki od preventivnih preparata iz prijašnjih preporuka.

U ekološkom pristupu zaštiti od pepelnice i sive plijesni može se primijeniti Vitisan kod kojeg kalij hidrogen karbonat stvara prepreku za klijanje spora gljive.

Pripravke primijeniti sukladno pratećoj uputi proizvođača i Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS-pogledati na stranici MP). Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisani način. Obavezno voditi evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja.

Strojevi za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici pesticida moraju biti najmanje jednom pregledani do 26.11.2016. godine. Nakon ovoga datuma se neće smjeti koristiti ako nisu pregledani i ako nemaju valjani znak o obavljenom pregledu.

 

                                                                     Natalija Peter-Hunjadi, dipl.ing.agr.,
natalija.peter.hunjadi@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis