Obavijest vinogradarima 02.06.2016.

Od posljednje preporuke proteklo je 13 dana, a u tom su razdoblju zabilježene maksimalne temperature zraka u rasponu od 25°C do 32°C. Porast temperature ubrzao je razvoj vinove loze i sam početak cvatnje ranih sorata vinove loze.

Prvu polovicu svibnja obilježilo je kišovito vrijeme te su 10., 12., i 15. svibnja ostvareni uvjeti za primarne infekcije uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola), a završetak inkubacijskog razdoblja zabilježen je nakon 20. svibnja.

Upozoravamo vinogradare na važnost provođenja redovite zaštite vinove loze, jer su do cvatnje prevladavali povoljni uvjeti za razvoj plamenjače vinove loze, ali i ranog razvoja sive plijesni vinove loze .

Za suzbijanje peronospore vinove loze prije cvatnje, predlažemo primjenu sistemičnih pripravaka: Ridomil Gold Combi 45 WG, Forum Star, Pergado F, Galben F ili Fantic F.

Navedeni fungicidi u svom sastavu sadrže i aktivnu tvar folpet koja ima pozitivan sporedni učinak na smanjivanje zaraze sa sivom plijesni što je osobito važno kod osjetljivih sorata vinove loze (na njima je moguće već sad koristiti i specifične botriticide).

Osim navedenih pripravaka za suzbijanje peronospore prije cvatnje vinove loze mogu se primijeniti i Melody Duo WP, Galben M, Profiler WG ili Electis WG.

Toplo i sparno vrijeme pogoduje razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice preporučujemo koristiti: Crystal, Nativo 75 WG, Domark ME, Dynali EC, Collis, Foliar 250, Postalon 90 SC, Luna Experience SC, Fond 12 E, Vivando SC, Talendo i sl.

U vinogradima stradalim od mraza gdje su mladice manje od 10 cm za zaštitu se mogu koristiti preventivni kontaktni fungicidi iz ranijih preporuka (Antracol 70 WG, Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, Cadillac, Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 WG, Polyram DF, Folpan 80 WDG, Delan 700 WDG). Navedenim pripravcima potrebno je  dodati pripravak na bazi sumpora (Chromosul 80, Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC-80, Brimflo) za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator).

Početak leta pepeljastog grozdovog  moljca zabilježen je sredinom travnja, a ulovi na feromonske klopke su na nekim lokacijama (npr. Novigrad Podravski) bili izrazito veliki. Početak pojave gusjenica prve generacije grožđanog moljca zabilježen je krajem svibnja. Gusjenice prve generacije grozdovih moljaca su najmanje štetne prag štetnosti iznosi 15-30 gusjenica na 100 grozdova.

Za suzbijanje se mogu koristiti insekticidi Laser KS, Avaunt 15 SC, Coragen SC ili Affirm.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Uspjeh zaštite vaših vinograda uvelike ovisi o kvaliteti aplikacije pa vas podsjećamo i na zakonsku obvezu pregleda traktorskih prskalica i atomizera najkasnije do 26. studenoga ove godine.

 

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis