OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU PRAZNOG AMBALAŽNOG OTPADA OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA 01.06.2016.

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače koji trebaju imati ovjereni Prateći list kao dokaz da su otpadnu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja zbrinuli na propisan način da će prikupljanje ambalažnog otpada SZB  biti:

 

02.06.2016.      

Agroprojekt d.o.o.

Obala Trnskog 19

Karlovac

8.00 – 10.00

Medven trgovina d.o.o.

Mali Erjavec 4

Mali Erjavec

11.00 – 12.00

Vinski podrum Vrbanek

Obrež Vivodinski 1

Vivodina

13.00 – 15.00

9.6.2016

Autobusna stanica kod crkve sv. Antuna

 

Duga Resa

8.00 – 10.00

Akcijom „Preteći list“ prikuplja se  isključivo ambalaža tvrtki koje su članice udruge CROCPA koja financira ovu akciju: AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Margita Budiselić-Kutle, dipl. ing.agr.
 Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis