Obavijest proizvođačima plodovitog povrća u plastenicima i otvorenim poljima 31.05.2016.

Početkom mjeseca svibnja o.g. (6.5.2016.) upućena je preporuka proizvođačima povrća za vlastite potrebe na otvorenim poljima (gredicama), a zbog posebnosti meteorološkog razdoblja upućujemo preporuku tržnim proizvođačima plodovitog povrća u zaštićenim prostorima.

Nakon što smo u prve dvije dekade svibnja o.g. bilježili iznad očekivane količine oborina uz prosječnu mjesečnu vlažnost zraka veću od 94 %, od zadnjeg tjedna ovog mjeseca vremenski se uvjeti značajno mijenjaju te prevladava suho, vrlo vruće i sparno razdoblje! Najviše su vrijednosti temperature zraka u danima 27.-29. svibnja o.g. u hladovini najčešće između +28° i +30°C, a pritom je vlažnost zraka u prosjeku 92 i 94 %!

U narednim danima očekujemo dnevne temperature vrijednosti do 25°C, a nove oborine nakon 2. lipnja o.g.!

Već krajem svibnja u kontinentalnim regijama započinje zrioba i berba plodovitog povrća, poglavito velikih (salatnih) krastavaca, pa u mjerama kemijske zaštite birati isključivo sredstva koja imaju karencu do 7 dana, a pritom izbjegavati primjenu fungicida koji nepovoljno utječu na cvatnju i zametanje plodova, (npr. metalaksil i sl.).

Vrlo vruće i sparno meteorološko razdoblje više pogoduje prekomjernom množenju štetnih organizama životinjskog podrijetla, naročito u zaštićenog proizvodnji plodovitog povrća. Među njima gotovo se svake godine javljaju lisne uši, štitasti moljci, tripsi, fitofagne grinje i štetne gusjenice. Stoga je potrebno redovito praćenje zdravstvenog stanja povrća i vješanje žutih te plavih ljepljivih ploča čiji donji rub mora biti pomican na vršnim dijelovima biljaka. Primjenu insekticida prilagoditi vrsti štetnog organizma i propisanoj karenci (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Mogući izbor insekticida za zaštitu rajčice:

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Lisne uši

Štitasti moljci

Gusjenice

Grinje

Avaunt SC

+

3

Actara WG

+

+

3

Runner SC

+

1

Laser KS*

+

3

Affirm WG

+

3

Vertimec EC*

+

7

Kraft EC*

+

7

Teppeki WG

+

+

3

*pripravci djelotvorni na kalifornijskog tripsa (paprika, krastavac veliki)

Od uzročnika bolesti trenutno veća opasnost prijeti od vrsta koje su prilagođene povišenim temperaturama i sparini (npr. pepelnice, baršunasta plijesan, pjegavosti lista i dr.).

Tablica 2. Mogući izbor fungicida za zaštitu rajčice:

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Phytophthora

Alternaria

Botrytis

Fulvia

Equation PRO

+

+

7

Signum DF*

+

+

+/-

3

Quadris* ili Ortiva*

+

+

3

Revus SC

+

14

Ranman Top SC

+

4

Domark ME*

-/+

+

4

Teldor 500 SC

+

4

Topsin SC

+

3

*pripravci učinkoviti i na pepelnicu rajčice (Leveillula)!

Pri suzbijanju bolesti velikih ili salatnih krastavaca, naročito plamenjače (Pseudoperonospora) i pepelnice (Erysiphe), prednost dajemo višekratnoj preventivnoj primjeni fungicida Quadris ili Ortiva SC (0,1 %) (K = 3 dana). Na otvorenom malim krastavcima (kornišonima) u narednih mjesec dana više prijeti razvoj plamenjače (Pseudoperonospora), pa je u zaštiti moguće koristiti npr. Aliette Flash WG (Avi WG) (0,3 %) (K = 4 dana) ili  Revus SC (0,06 %) (K = 7 dana) ili Ranman Top (0,05 %) (K = 3 dana) ili Previcur Energy SL (0,2 %) (K = 3 dana) i sl.

U usjevima paprike moguće je primijeniti fungicide Signum DF (pepelnica, plijesan, pjegavosti) (0,1-0,15 %) (K = 7 dana), Previcur Energy SL (0,25 %) (plamenjača ili gangrena korijenova vrata) (K = slatka paprika 3 dana) i/ili Stroby DF (0,02 %) (pepelnica, pjegavosti) (K = 3 dana) i sl.

Papriku u plastenicima redovito pregledavati na populaciju kalifornijskog tripsa! Kad se pojavi njihova populacija u cvjetovima moguće je za njihovo suzbijanje koristiti pripravke Laser KS (0,06 %) ili Vertimec EC (0,1 %) ili Kraft EC (0,1 %), uz propisanu karencu 7 dana.

Također, plodovito je povrće u plastenicima osjetljivo na vršnu trulež zbog nedostatka kalcija i neravnomjerne opskrbe vlagom, a posebice rajčicu i papriku preporučujemo redovito folijarno prihranjivati kalcijevim (Ca) vodo-topivim hranjivima. Ista mjera dovoljno učinkovit učinak ima samo ako se tretiraju mladi i tek zametnuti plodovi.

Zadnjih godina u regiji se sve češće pri zaštićenom uzgoju rajčice i paprike pojavljuju i druge kategorije biljnih bolesti, naročito virusnog i bakterijskog podrijetla. Biljne uzorke je na determinaciju uzroka neželjenih promjena moguće dostaviti u prostorije Savjetodavne službe u Čakovcu.

VAŽNO: Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/2012), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima čime se postiže: bolja kvaliteta primjene sredstava za zaštitu bilja, ekonomičnost primjene i umanjeni negativni utjecaj na okoliš, zdravlje ljudi i životinja. Do dana 26.11. 2016. svi uređaji za primjenu pesticida moraju biti barem jednom pregledani. Nadalje se redoviti pregledi obavljaju jednom u 3 godine, izuzev novih uređaja kupljenih nakon 1.1. 2013. koji prvi pregled trebaju obaviti u razdoblju od 5 godina (za nove uređaje prije prve uporabe, a najkasnije 3 mjeseca od kupnje, treba podnijeti zahtjev ispitnoj stanici radi dobivanja znaka o obavljenom pregledu). Redovite preglede mogu obavljati samo ispitne stanice ovlaštene od Ministarstva poljoprivrede. Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon, te leđni raspršivači na motorni pogon!

mr. sc. Milorad Šubić, dipl. ing. agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr