Obavijest voćarima! 25.05.2016.

U nasadima jabuka nastaviti sa zaštitom protiv bolesti krastavosti(Venturia inaqualis) i pepelnice (Podosphera leucotricha)

Primijeniti jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja protiv krastavosti kao što su

a.t. mankozeb (Dithane M-45,Dithane DG Neotec, Star 80, Pinozeb M-45, Mankozeb)

a.t. ditianon –Delan 70 a protiv pepelnice pripravak na bazi sumpora.

U nasadima pregledati pristunost štetnika (lisnih uši i minera okruglih mina) i primijeniti jedan od pripravaka kao što su Calypso 480,Boxer 200SL,Mospilan.

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene (pčele !)  kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone. Sva primjenjena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida     (https://www.savjetodavna.hr/preporuke/18/7723/obavijest-poljoprivrednicima/  )

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis