Obavijest proizvođačima kukuruza! 25.05.2016.

U fazi razvoja  kukuruza od trećeg lista primjenjuju se herbicidi koji imaju glavno djelovanje preko lista korova. Na područjima gdje je kukuruz oslabljen niskim temperaturama preporuka je primijeniti herbicide kad se kukuruz oporavi.

Jednogodišnji širokolisni korovi (ambrozija, dvornik, loboda, štir ) mogu se suzbijati herbicidima Basagran super, Peak 75 WG, Harmony SX ili Callisto 480 SC.

Višegodišnje širokolisne korove suzbijaju preparati Banvel 480S, Faraon, Motikan,  Lontrel 300, Starane 250 Pluss, Tomigan 250 EC, Fluxyr 200 EC, Patrol 200, Starline, Vega, Cambio, Casper 55 WG, Mustang  i dr.

Za suzbijanje travnih korova (koštan, muhari, svračica, proso, sirak, pirika i dr.) primjenjuju se preparati Motivell,  Nicogan 40 SC, Nicosh, Marvel, Milagro, Tarot 25 DF, Equip  i dr

Gotove tvorničke kombinacije su npr.  Cyntel 51 WG, Elumis, Task 64 WG,  Principal Pluss 66,5 WG,  a djeluju na travne i širokolisne korove.

Na parcelama koje su jače zakorovljene preporuka je prepoloviti preporučenu dozu i primijeniti je u dva navrata.

Pripravke primijeniti sukladno pratećoj uputi proizvođača i Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS-pogledati na stranici MP). Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisani način.  Obavezno voditi evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja.

Strojevi za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici pesticida moraju biti najmanje jednom pregledani do 26.11.2016. godine. Nakon ovoga datuma se neće smjeti koristiti ako nisu pregledani i ako nemaju valjani znak o obavljenom pregledu.

 

                                       Natalija Peter-Hunjadi, dipl.ing.agr.
natalija.peter.hunjadi@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis