Obavijest proizvođačima krumpira! 25.05.2016.

U uvjetima povećane vlage zraka ili kiše, uz porast temperatura raste i opasnost od primarnih infekcija  plamenjače ili krumpirove plijesni (Phytophthora infestans). Obično je u području čestog uzgoja krumpira odbačeni gomolj tj. busen krumpira izvor zaraze za neko područje. Prve  mjere zaštite od uzročnika bolesti cime planiramo preparatima na bazi bakra npr. Neoram WG, Nordox 75 WG, Bordoška juha Caffaro 20 WP, Champion WG 50 i sl.ili mankozeba Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Star 80 WP.

S daljnjim porastom temperatura više raste opasnost od pojave koncentrične pjegavosti krumpira (Alternaria solani).

U područjima gdje je došlo do pojave  simptoma bolesti primjeniti preparate:

Acrobat MZ u količini 2,0 kg/ha, Antracol Combi WP u količini 2,5 kg/ha, Electis WG u količini 1,8-2 kg/ha, Melody Duo WP u količini 3,0 kg/ha,  Infinito SC (1,2-1,6 lit./ha), Revus SC (0,6 lit./ha), Ranman Top SC (0,5 lit./ha)

Porastom temperatura značajnije je odlaganje jaja  krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Primjenu insekticida preporučamo  nakon prve pojave ličinki krumpirove zlatice.

Preparati za tu namjenu su Coragen 20 SC, Nomolt, Match 50 EC, Novodor, NeemAzal TS.

Djelovanje navedenih sredstava možete očekivati nakon nekoliko dana.

Preparati na bazi imidakloprida (Dali, Confidor 200 SL, Kohinor 200 SL)  i spinosada  (Laser) imaju negativno djelovanje na pčele. Njihova primjena nije dozvoljena u cvatnji. Preporuka je tretiranje obaviti u kasnim večernjim satima.

U svrhu suzbijanja krumpirove zlatice moguće je primijeniti i preparate: Actara 25WG, Calypso  SC 480, Mospilan 20 SC, Biscaya.

Pripravke primijeniti sukladno pratećoj uputi proizvođača i Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS-pogledati na stranici MP). Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisani način.  Obavezno voditi evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja.

Strojevi za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici pesticida moraju biti najmanje jednom pregledani do 26.11.2016. godine. Nakon ovoga datuma se neće smjeti koristiti ako nisu pregledani i ako nemaju valjani znak o obavljenom pregledu.

                   Natalija Peter-Hunjadi, dipl.ing.agr.
natalija.peter.hunjadi@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis