Obavijest proizvođačima jabuka! 23.05.2016.

U posljednjih pet dana bilježimo  stabilnije vrijeme s porastom temperature što pogoduje aktiviranju štetnika u voćnjacima jabuka. Na većini lokaliteta prisutne su jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea) i jabučna zelena uš (Aphis pomi). Iako zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i slabije prošlogodišnje populacije  minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) nismo zabilježili masovniji let prve generacije, voćarima preporučamo da pregledaju nasade i po potrebi izvrše tretiranje. Za suzbijanje navedenih štetnika moguća je primjena insekticida iz skupine neonikotinoida: Mospilan 20 SP, Confidor 200 SL, Boxer 200 SL, Dali ili Calypso SC 480.

Radi zaštite pčela primjenu insekticida obavite u vrijeme kada pčele ne lete, a prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

U voćnjacima gdje su zabilježene 100 %-tne štete od mraza i potpuni gubitak uroda, mjere zaštite protiv tehnoloških štetnika ploda (jabučni savijač, savijači kožice ploda) neće biti potrebne.

Za zaštitu jabuka od krastavosti jabuke (Venturia inaequalis)  prije najavljenih oborina preporučamo primjenu površinskih fungicida Polyram DF, Delan 700 WDG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80, Penncozeb 75 DG, Captan 80 WG ili Captan WP 50.

Za suzbijanje pepelnice jabuke navedenim je pripravcima potrebno dodati fungicid na osnovi sumpora.

U voćnjacima koji su u sustavu integrirane proizvodnje djelatne tvari iz skupine ditiokarbamata (mankozeb, metiram, propineb i ciram) smiju se koristiti najviše tri puta godišnje, ali ne uzastopno!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Uspjeh zaštite vaših voćnjaka uvelike ovisi o kvaliteti aplikacije pa vas podsjećamo i na zakonsku obvezu pregleda prskalica i atomizera najkasnije do 26. studenoga ove godine.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis